21. február 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni 14.2. až 21.2.2016 sa zvýšila pôdna vlhkosť na celom území Slovenska. Podľa intenzity sucha sa sucho nevyskytuje na celom území vo všetkých pôdnych profiloch. Relatívne nasýtenie dosahuje len na veľmi malom území na Záhorí hodnoty 60-90 %, inde sú pôdy úplne nasýtené.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je  v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) na celom území nad 90 %. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) na malom území na Záhorí je relatívne nasýtenie 60-70 %, resp. 70-90 %. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) poklesla vo všetkých profiloch na celom území. Vo všetkých pôdnych profiloch neevidujeme stav ani zníženej úroveň pôdnej vlahy (S0), preto na celom území nie je riziko sucha.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Predchádzajúci týždeň bol opäť vlhký. Ojedinele na severozápade spadlo až 70 mm zrážok. Najzrážkovejším dňom bol piatok 19.2., kedy spadlo na Orave za tento deň 22 mm. Naďalej prevažovali zrážky dažďové. Snehových zrážok bolo v polohách do 1000 m len malé množstvo. Snehová pokrývka v týchto polohách preto absentuje na väčšine Slovenska, s výnimkou krajného severu. Najvyššie teploty vzduchu počas uplynulého týždňa boli približne 15,5 °C na východe Slovenska. Minimálne teploty vzduchu boli v sobotu 20.2. do -4 °C na Horehroní. Najvyššie priemerné denné rýchlosti boli najviac 9 m/s.