21. júl 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho stále pretrváva na severe stredného a západného Slovenska, krajnom východe a v Slovenskom Rudohorí. Relatívne nasýtenie je ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na juhovýchode nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave, Kysuciach a krajnom východe do -100 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je nižšie ako 10 % ojedinele na západnom Slovensku. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na približne ¼ územia Slovenska. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na 83 % celkovej plochy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na západnom, strednom a lokálne aj na východnom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % najmä v oblasti Považia, Strážovských vrchov, Ponitria, a tiež na východe, v oblasti Slovenského krasu. Nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti je na 84 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 8,5 % plochy na úrovni extrémneho sucha. Suchom je zasiahnutých až takmer 9/10 územia. V povrchovej vrstve sa situácia na severe stredného Slovenska čiastočne zlepšila, ale v hlbšej vrstve sa zmeny ešte neprejavili, a stále je tu extrémne sucho. V tejto vrstve pôdy je extrémne sucho až na 12 % územia Slovenska. Extrémne sucho zasahuje aj na krajný východ a severnú časť západného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je stále lokálne na Orave a Kysuciach, na krajnom východe, v oblasti Polonín a Vihorlatu, v intervale -80 až -100 mm. Deficit pozorujeme už na 98 % územia. Situácia sa tak ešte viacej zhoršila. Deficit je výraznejší v hlbšej vrstve pôdy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Týždenné úhrny zrážok boli v rámci celého územia Slovenska opäť veľmi rozdielne. Ojedinele, najmä v južnej polovici stredného a západného Slovenska, sa zrážky nevyskytli vôbec. Naopak, najviac zrážok spadlo na severe, a to až do 100 mm v podhorí Tatier. Najvýraznejšie zrážky boli počas nedele 21.7., ale tie sa do výpočtu pôdnej vlahy zarátajú až budúci týždeň, preto je predpoklad, že na severe sa miestami situácia zlepší. Po teplotnej stránke bol týždeň väčšinou teplý s maximálnou teplotou 34 °C v oblasti Bratislavy. Najchladnejšie ráno v utorok, kedy v Slovenskom raji klesla teplota vzduchu až na 1 °C. Najvyšší výpar bol 39 mm v oblasti Nitry. V percentách normálu bol výpar od 100 do 120 %.