21. október 2018

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho sa stále nachádza v Slanských vrchoch, a už aj na severozápade Slovenska. Výrazné sucho sa tiež rozšírilo na Pohroní, v pohoriach Vtáčnik a Pohronský Inovec, a tiež lokálne aj na juhozápade. Relatívne nasýtenie je najmenej 10-20 % na juhovýchode a v Strážovských vrchoch. Deficit pôdnej vlahy je stále na východe až do -100 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 10-20 % na Záhorí. Na ostatnom území je najmenej 20-30 %. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 60 % plochy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia nezmenila. Nasýtenie pod 10 % je stále na juhu východného Slovenska, na juhu stredného Slovenska je najnižšie nasýtenie 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie ojedinele 10-20 % na juhovýchode a v Strážovských vrchoch. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 55 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni extrémneho sucha v oblasti Slanských vrchov, Turca, Kysúc a Horného Považia. Lokálne je extrémne sucho aj v Štiavnických vrchoch a na Gemeri. Celkovo je extrémnym suchom zasiahnuté približne 1 % plochy. Výrazné sucho sa rozšírilo na východe, a tiež na severozápade, Pohroní a v jeho priľahlých pohoriach. Výrazné sucho je lokálne aj na juhozápade. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska zasiahnuté aspoň začínajúcim suchom. Výrazné sucho je v tejto vrstve na krajnom juhovýchode a krajnom juhozápade. V oblasti Stupavy je lokálne až výnimočné sucho. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na východe, severozápade a lokálne na Gemeri a Pohroní. V porovnaní s minulým týždňom sa situácia v hlbšej vrstve zmenila len nepatrne.

Deficit pôdnej vlahy je už niekoľko týždňov v intervale -80 až -100 mm na východe Slovenska. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom vôbec nezlepšila. Na strednom a západnom Slovensku je deficit do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm v okolí Trnavy a Popradu. Deficit a aj nadbytok vlahy sa prejavujú najmä v hlbšej vrstve.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Za minulý týždeň spadlo na severe východného a stredného Slovenska najviac 16 mm zrážok. Na väčšine nášho územia však boli týždenné úhrny do 1 mm. Sucho sa tak opäť zvýraznilo na veľkej časti Slovenska. Teplota bola najviac 24,5 °C na Zemplíne a najmenej -2,5 °C v dolinách na východe. Týždenný výpar bol najvyšší na Záhorí a to 15 mm.