22. december 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na väčšine Slovenska sa sucho momentálne nevyskytuje. Mierne až výrazné sucho je len lokálne na Orave a Kysuciach. Relatívne nasýtenie je na väčšine Slovenska nad 90 %, na juhozápade a lokálne aj na juhovýchode je nasýtenie v intervale 60-90 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele do -20 mm. Nadbytok vlahy je do +60 mm na Šariši a v Juhoslovenskej kotline.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom území nad 90 %. Lokálne na Orave je nasýtenie v intervale 60-70 %, a na Záhorí 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na väčšine Slovenska nad 90 %, na Podunajskej, Východoslovenskej a Záhorskej nížine je nasýtenie prevažne v intervale 70-90 %, lokálne len 60 %. V celom profile (0-100 cm) je taktiež nasýtenie na väčšine Slovenska nad 90 %. Na Podunajskej, Východoslovenskej a Záhorskej nížine prevažne 70-90 %, lokálne len 60-70 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je v obidvoch profiloch len lokálne na úrovni mierneho až výrazného sucha na Orave a Kysuciach. Na takmer celom Slovensku sa sucho nevyskytuje.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele do -20 mm, lokálne na juhozápade až do -40 mm. Nadbytok vlahy je na takmer polovici územia. Najlepšia situácia je na Šariši a v Juhoslovenskej kotline, kde je nadbytok vlahy až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najmenej spadlo na východe okolo 2 mm. Najviac zrážok spadlo v oblasti Banskej Bystrice do 50 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola takmer 18 °C na juhu Podunajskej nížiny a ranné teploty boli v dolinách do -3 °C. Výpar bol najvyšší v okolí Piešťan 6 mm, a najnižší 0,7 mm v okolí Lučenca.