22. január 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výrazné sucho je v povrchovej vrstve na ploche 2 % celkového územia. V celom pôdnom profile sa rozširuje najmä mierne sucho. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve na Záhorí a dolnom Považí, kde je v intervale 40-50 %. V hlbšej časti pôdy väčšie zmeny nenastali.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele v intervale 40-50 % na Záhorí a v okolí Piešťan. Na väčšine Podunajskej nížiny hodnoty stúpli, pričom sa pohybujú v intervale od 50 % do 70 %. Podobná situácia je aj na väčšine Záhoria. Na ostatnom území sú hodnoty vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia stále stabilná. Len na veľmi malom území na západe Záhoria je relatívne nasýtenie 40-50 %. Celé východné a stredné Slovensko je úplne nasýtené. V celom pôdnom profile (0-100 cm) relatívne nasýtenie stúplo na východe, a to v Košickej kotline a na Východoslovenskej nížine. Na Záhorí je stále najnižšie 50-60 %.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň výrazného sucha na 2 % celkovej plochy. Zasiahnutá je, tak ako minulý týždeň, najmä oblasť dolného Považia, Bánoviec a Záhoria, kde je na veľmi malej ploche v okolí Senice aj výnimočné sucho (S4). V hlbšej časti pôdy je výrazné sucho len v okolí Senice a dolnom Považí (len 0,1 % celkovej plochy). V celom pôdnom profile je situácia podobná ako minulý týždeň. Výrazné sucho zasahuje oblasť Senice, Piešťan a Nového Mesta n. Váhom. Mierne sucho sa rozširuje ďalej na sever popri rieke Váh, smerom na Žilinu a objavilo sa aj na Ponitrí a krajnom západe až severozápade Záhoria, pri rieke Morava.


Deficit pôdnej vlahy je najnižší na juhozápade územia. Na dolnom Považí a v okolí Senice až do -60 mm. Naopak,  najlepšia situácia je na Spiši a Šariši, kde je to miestami až do 40 mm. V povrchovej vrstve sú rozdiely menšie a pohybuje sa to v intervale od -40 mm na Považí do +40 mm na Spiši.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Uplynulý týždeň bol suchý, na takmer celom území bez zrážok. Slabé zrážky do 0,2 mm sa vyskytli len na severe. Po teplotnej stránke bol minulý týždeň chladný, a to najmä na strednom a západnom Slovensku. Najnižšie minimá boli v piatok na Gemeri do -24 °C. Najteplejšie bolo kvôli inverzii na horách, v nedeľu, v Tatrách, na južne orientovaných svahoch bolo až +7 °C. Celý týždeň bol prevažne slnečný, najmenej slnka bolo na severovýchode. Vietor dosiahol najvyššiu rýchlosť v utorok na Horehroní a v Košickej kotline do 11 m/s.  Okrem tohto dňa prevažovalo pokojné počasie so slabým vetrom, bez prechodu výraznejších frontov.