22. júl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výrazné až výnimočné sucho je stále na Turci a Podpoľaní. Na Považí sa situácia zlepšila len čiastočne. Stále tam pozorujeme výrazné sucho. V povrchovej vrstve je len ojedinele začínajúce sucho na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % lokálne na strednom a západnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 mm na severozápadnom a strednom Slovensku.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie lokálne 10-20 % na Ponitrí a ojedinele 20-30 % na Ponitrí, Považí a Pohroní. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú stále miesta na západnom a strednom Slovensku, kde je nasýtenie pod 10 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na Považí, Ponitrí a Pohroní. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň výrazného až výnimočného sucha na Turci, Považí a Podpoľaní. Situácia sa len čiastočne zlepšila na Považí, ale na Ponitrí sa objavilo lokálne výrazné sucho. Výrazné sucho je aj v severnej časti Gemera. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha, len ojedinele na strednom a západnom Slovensku je začínajúce sucho. Extrémne sucho v hlbšej vrstve stále pretrváva na Považí a Turci. Situácia sa zlepšila na východe. Výrazné až výnimočné sucho je aj v okolí Myjavy a v centrálnej časti Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší v intervale -40 až -60 mm a to na približne 7 % plochy. Najvyšší deficit majú stále oblasti na severozápade, v centrálnej časti Slovenska, na východe, v oblasti Slanských vrchov a Polonín. Deficit sa prejavuje predovšetkým v hlbšej vrstve. V povrchovej vrstve je deficit lokálne do -40 mm. Nadbytok vlahy je na Podunajskej nížine, Spiši, Orave a Juhoslovenskej kotline.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli opäť výrazné rozdiely v zrážkach medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Na severe spadlo lokálne až 300 mm, ale na Ponitrí a Horehroní len 3-4 mm. Pri prevládajúcom severnom až severozápadnom prúdení je teda na severe veľmi vlhko, ale v južnej časti Slovenska, v závetrí hôr, je stále nedostatok zrážok, a to najmä v poslednom mesiaci. Minulý týždeň bolo najteplejšie v sobotu, kedy na juhozápade bolo až 33 °C a najchladnejšie ráno bolo v pondelok, kedy teplota klesla lokálne v dolinách na 7 °C. Najvyšší týždenný výpar bol 34 mm na Podunajskej nížine. Výpar bol na väčšine územia v tomto týždni na úrovni normálu.