22. marec 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Uplynulý týždeň sa začínajúce až mierne sucho rozšírilo najmä na severe a západe Slovenska. V hlbšej vrstve sa výrazné až výnimočné sucho rozšírilo na Spiši, Zamagurí a Orave. Relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Na Záhorí, Spiši, Šariši a Above je nasýtenie ojedinele len 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je už na približne 1/4 územia. Zhoršenie nastalo najmä v povrchovej vrstve, v hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Záhorí, Spiši, Šariši a Above ojedinele v intervale 50-60 %. Na väčšine územia je nasýtenie v intervale 70-90 %, na strednom Slovensku prevažne 90 % a viac. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie na väčšine Slovenska nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na väčšine Slovenska nad 70 %, na Záhorí je ojedinele nasýtenie v intervale 60-70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha miestami na severe a západe Slovenska. V porovnaní s minulým týždňom sa situácia zhoršila. Začínajúce sucho zasahuje až 12 % územia a mierne sucho je ojedinele na Spiši a Orave. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Výrazné až výnimočné sucho je v hlbšej vrstve na Spiši a Zamagurí, a tiež na Orave a Kysuciach. Začínajúce až mierne sucho sa v tejto vrstve rozšírilo aj na západnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na približne 1/4 územia. Deficit sa prejavuje najmä v severnej polovici územia a na západe. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. V hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je stále do +20 mm najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Za uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok na strednom Slovensku. Najviac zrážok spadlo na Pohroní, a to do 20 mm. Najmenej zrážok spadlo na západnom Slovensku a krajnom juhovýchode, ojedinele len 2 mm. Najvyššia teplota bola až 22 °C na juhu Podunajskej nížiny. Počas víkendu sa výrazne ochladilo a teplota klesla na severe až na -11 °C. Snehová pokrývka sa vytvorila približne od výšky 700 m, na severe a Spiši od približne 400-500 m. Najvyšší výpar bol 16 mm na juhu Podunajska.