23. apríl 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V porovnaní s minulým týždňom sa situácia zlepšila na celom území Slovenska. Na Záhorí je už len mierne sucho, v povrchovej vrstve dokonca je situácia už bez rizika sucha takmer na celom území. Relatívne nasýtenie je najnižšie na juhozápade Podunajskej nížiny, blízko Bratislavy. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na Záhorí a najnižšie hodnoty nasýtenia sú tu na malej ploche len 10-20 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie východne od Bratislavy, a to  40-50 %. Na Záhorí sa hodnoty výrazne zvýšili a takmer na celom jeho území je nasýtenie vyššie ako 50 %. Nasýtenie 50-60 % je tiež prevažne v západnej časti Podunajskej nížiny a v Juhoslovenskej kotline. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia takmer bez zmien už niekoľko týždňov. Najnižšie hodnoty na Záhorí sú 10-20 %, okrem Záhoria je nasýtenie na celom území 90-100 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty 40-50 % na Záhorí. Okrem Záhoria je relatívne nasýtenie všade vyššie ako 70 %.


Miera intenzity sucha   (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň začínajúceho sucha v okolí Pezinka a Bratislavy, inak na ostatnom území už sucho nie je. V hlbšej časti profilu ešte evidujeme výrazné sucho na Záhorí, ale aj v tejto časti profilu nastalo slabé zlepšenie. V celom pôdnom profile je mierne sucho na Záhorí a pokrýva plochu približne 0,4 % celkového územia. Sucho sa nevyskytuje na takmer 98 % územia Slovenska.


Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na malej ploche na Záhorí -60 až -40 mm. Na približne polovici územia je už nadbytok vody v pôde, najviac sa to prejavuje v povrchovej vrstve, a to hlavne v okolí Popradu. V hlbšej časti profilu má väčšina územia vyrovnanú bilanciu.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol konečne vlhký na celom území. Najviac zrážok spadlo na Orave, približne 40 mm, na severovýchode to bolo ojedinele len 6 mm. Najteplejší deň bola sobota, kedy na Gemeri bolo 17 °C. Počas celého týždňa však prevládalo relatívne chladné počasie. Piatkové ráno bolo rekordné chladné. Na Hornom Liptove poklesla teplota vzduchu až na -13 °C. Výpar aj napriek nízkej teplote vzduchu bol v ojedinelých prípadoch až 3,5 mm/deň, čo bolo spôsobené silným vetrom. Najvyššia rýchlosť vetra bola v strede týždňa, v Košickej kotline a na Spiši to bolo až 12 m/s.