23. december 2018

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné až výnimočné sa nachádza miestami na východe a ojedinele na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je najmä na východe začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je najnižšie na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východe až -80 mm, na juhu stredného a západného Slovenska do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 50-60 % na Spiši a Šariši. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie najmenej lokálne len 20-30 % na juhovýchode a 30-40 % na Záhorí. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-50 % lokálne v okolí Prešova, Košíc a na Dolnom Zemplíne. Nasýtenie 40-50 % je ojedinele aj na Záhorí.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha miestami na východe, ojedinele na strednom Slovensku v Turčianskej kotline, a Podpoľaní, a na západe na Považí. Výrazné sucho a výnimočne sucho spolu zasahujú 5,8 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je len ojedinele na východe začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je na veľkej časti východného Slovenska výrazné až výnimočné sucho, ktoré na strednom Slovensku zasahuje aj Slovenské Rudohorie, Turčiansku kotlinu a na západe Považie. Lokálne sa v oblasti Turca a Žiliny vyskytuje ešte stále extrémne sucho.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východe do -80 mm. Na západe a strednom Slovensku je deficit do -60 mm. Nadbytok vlahy je do +20 mm na juhozápade a v severnej polovici stredného Slovenska. Normálne podmienky sú približne na 30 % plochy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo uplynulý týždeň na Orave a v okolí Tatier do 30 mm. Najmenej zrážok bolo na Dolnom Zemplíne a Spiši, kde ojedinele spadlo len 0,5 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 11 °C v okolí Bratislavy a najchladnejšie bolo začiatkom týždňa -17 °C v Banskobystrickom kraji. Najvyšší týždenný výpar bol okolo 3 mm na juhozápade.