24. december 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V hlbšej vrstve je začínajúce sucho len lokálne na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je len znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je 40-50 % na Záhorí, v povrchovej vrstve 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy je v západnej časti Podunajska a na Záhorí do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území nad 70 %. Znížené hodnoty pod 90 % sú najmä na Podunajskej a Záhorskej nížine, a tiež v Turčianskej kotline. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-50 % na Záhorí. V západnej časti Podunajskej nížiny to je 70-90 %. V celom profile (0-100 cm) je na Záhorí najnižšie nasýtenie okolo 50 %. V západnej časti Podunajskej nížiny sú hodnoty najmenej 70 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve lokálne na strednom a západnom Slovensku dosahuje úroveň začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve a v celom profile je len ojedinele znížená úroveň pôdnej vlahy.

Najvyšší deficit pôdnej vlahy je na Záhorí a na Podunajskej nížine, lokálne do -40 mm, ale na väčšine tohoto územia to je -5 až -20 mm. Na ostatnom území Slovenska je stav normálny, prípadne je nadbytok pôdnej vlahy, a to predovšetkým na Zemplíne, na juhu stredného Slovenska a juhovýchode Podunajska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo na krajnom severe Slovenska, ojedinele to bolo až 40 mm za celý týždeň. Najsuchšie tentoraz bolo na Gemeri a v oblasti Slovenského Rudohoria, kde lokálne spadlo len 0,1 mm. Najteplejšie bolo počas Štedrého dňa, 24.12., kedy na Gemeri bolo maximum teploty až okolo 11,5 °C a najchladnejšie bolo počas týždňa v dolinách na strednom Slovenska, pričom minimum bolo -19,5 °C. V rámci Slovenska však boli veľké regionálne teplotné rozdiely. Relatívne najchladnejšie bolo v Banskobystrickom kraji, kde boli záporné odchýlky teploty vzduchu, ale relatívne najteplejšie bolo na juhozápade, v okolí Bratislavy. Veterné počasie bolo v závere týždňa. V Podtatranskej kotline a v okolí Bratislavy bola priemerná rýchlosť vetra počas víkendu až 10 m/s.