24.január 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 17.1. do 24.1.2016 intenzita sucha sa zvýšila na severozápade a krajnom východe Slovenska. V celom pôdnom profile je intenzita sucha najviac S2. Mierne sucho sa vyskytuje na Považí a v oblasti Kysúc. Relatívne nasýtenie pokleslo na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve pôdy je situácia o niečo horšia ako uplynulý týždeň.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie poklesli predovšetkým v povrchovej vrstve pôdy. Stav v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): Najnižšie hodnoty 60 % relatívneho nasýtenia sa nachádzajú na Záhorí a vo východnej časti Bratislavského kraja. Väčšina Slovenska má relatívne nasýtenie 70-90 %. V horských oblastiach na celom Slovensku je relatívne nasýtenie viac ako 90 %. Stav v hlbšej časti profilu (40-100 cm): Takmer celé Slovensko má relatívne nasýtenie nad 90 %. Len malé územia na Záhorí a Šariši majú relatívne nasýtenie 60-70 %. V porovnaní s minulým týždňom nenastali významné zmeny. Situácia v celom pôdnom profile (0-100cm): V celom profile nastalo zhoršenie na Podunajskej aj Záhorskej nížine. Väčšina Slovenska má pôdy nasýtené na viac ako 90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zvýšila najmä v povrchovej vrstve pôdy. V tejto časti pôdy sa začínajúce sucho nachádza najmä v západnej polovici územia, ale tiež na krajnom východe. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho (S3) na Považí, inde na väčšine územia je pôda bez rizika sucha prípadne intenzita sucha je len S0. V celom pôdnom profile je 90 % územia bez rizika sucha, Na 2 % územia na severozápadnom Slovensku je miera intenzity S1.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok v oblasti Malých Karpát a na hornej Orave. Týždenné úhrny sa pohybovali od 1 do 10 mm. Najvyššie denné úhrny boli v sobotu 23.1. a v stredu 20.1. do 6 mm. Na väčšine územia boli tieto zrážky snehové. V priebehu minulého týždňa sa výrazne ochladilo. Najvyššie teploty počas týždňa dosahovali na juhozápade hodnoty 1,5 °C. V piatok a v sobotu bolo najchladnejšie. Na Orave v sobotu poklesla teplota vzduchu ojedinele na -24 °C. Najslnečnejšie dni boli pondelok a piatok. Najmä v piatok bolo na celom území jasno alebo takmer jasno. Počas týždňa bolo relatívne pokojné počasie. Najvyššie denné priemery rýchlosti vetra boli 6 m/s.