24. september 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zlepšila. V povrchovej vrstve je pôda na celom území nasýtená a sucho sa nevyskytuje nikde. V hlbšej vrstve je lokálne výnimočné sucho na Záhorí a nasýtenie je tu pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve na juhozápade, ale nepresahuje -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území v intervale 90-100 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa nasýtenie zvyšuje len postupne. Zatiaľ čo, na strednom a východnom Slovensku sú pôdy nasýtené, na západe je na Záhorí nasýtenie lokálne aj pod 10 %. Nízke hodnoty, pod bodom dostupnosti, sú aj v oblasti Malých Karpát a v západnej časti Podunajskej nížiny. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 40-50 % ojedinele na Záhorí, a potom už len v okolí Bratislavy a Senca. V západnej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie prevažne 60-70 %. Vo východnej časti Podunajskej nížiny, na Ponitrí a Považí je nasýtenie 70-90 %. Stredné a východné Slovensko je úplne nasýtené.

V povrchovej vrstve, a aj v celom profile, je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve je lokálne na Záhorí na úrovni výnimočného sucha. V okolí Bratislavy a v južnej časti Malých Karpát je mierne sucho, v západnej časti Žitného ostrova je sucho len začínajúce. Ostatné územie Slovenska je už bez rizika.

Deficit pôdnej vlahy je len ojedinele do -5 mm. Takmer na celom území pozorujeme nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú do +80 mm v južnej polovici stredného Slovenska (oblasť Novohradu). V hlbšej vrstve je deficit do -20 mm na juhozápade. Stav okolo normálu je v hornatých oblastiach na severe.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol opäť veľmi vlhký na väčšine územia. Postupne sa doplnila vlaha aj v hlbšej vrstve. Najvyšší týždenný úhrn zrážok dosiahol hranicu 120 mm a vyskytol sa na Orave a na severných svahoch Tatier. Najmenej zrážok, v intervale 10-11 mm, spadlo v okolí Bánoviec n. Bebravou a Brezna. Výpar bol po celý týždeň nízky, maximálne 1 mm/deň. Obloha bola prevažne zamračená, s minimom slnečného svitu a rozdiely medzi nočnými a dennými teplotami boli minimálne. Najchladnejšie ráno bolo v utorok na Orave, teplota tam klesla na 1 °C. Na juhu územia boli najvyššie teploty do 21 °C. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra dosiahla hodnotu v strede týždňa 8 m/s.