25. apríl 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Momentálne sa na väčšine územia Slovenska sucho nenachádza. Začínajúce sucho je len lokálne na strednom a západnom Slovensku. Mierne sucho je len v okolí Žiaru nad Hronom. Relatívne nasýtenie je na Záhorí najnižšie 20-30 % a na Podunajskej nížine 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na strednom a západnom Slovensku do -40 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší na severovýchode, až +80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) na väčšine územia Podunajskej nížiny a na Záhorí v intervale 40-50 %. Najnižšie hodnoty sú na Záhorí v intervale 20-30 % a na Podunajskej nížine ojedinele 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na Záhorí najnižšie 30-40 %, v okolí Bratislavy to je 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je len lokálne na Záhorí nasýtenie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie len na približne 4 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na strednom a západnom Slovensku na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Mierne sucho je v okolí Žiaru nad Hronom. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho taktiež najmä na strednom a západnom Slovensku. V tejto časti pôdy začínajúce sucho zasahuje približne 3 % územia. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Začínajúce sucho je len lokálne najmä na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na strednom a západnom Slovensku najvyšší -40 mm. Najhoršia situácia je na Pohroní, Považí, Hornej Nitre, Ponitrí a v oblasti Modry a Pezinka. Na východnom Slovensku pozorujeme skôr nadbytok vlahy. Na severovýchode je nadbytok až +80 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 19.4. do 25.4.2021 spadlo najviac zrážok na východnom Slovensku, do 40 mm. Na Záhorí boli najnižšie týždenné úhrny zrážok len 1-2 mm. Počas týždňa prevládalo chladné a veterné počasie, s početnými prehánkami najmä na severe a východe nášho územia. Najvyššia teplota vzduchu bola na juhozápade 20 °C. Najnižšie klesla teplota na -5 °C lokálne v dolinách na strednom Slovensku. Týždenná suma výparu bola najvyššia 22 mm v okolí Komárna a Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 75 % do 100 %.