25. august 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

V povrchovej vrstve je aktuálne takmer celé územie bez rizika sucha. Mierne až výrazné sucho je ojedinele v hlbšej vrstve na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty v intervale 10-20 % v oblasti Ponitria a Považia. V hlbšej vrstve je nasýtenie ešte ojedinele aj pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, Orave, v Bielych Karpatoch a Slovenskom Rudohorí.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je len lokálne v oblasti Ponitria v intervale 10-20 %. Pod hranicou je 50 % je nasýtenie len na 6 % plochy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na západnom Slovensku. Na väčšine nížin je nasýtenie v intervale 40-50 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie ojedinele v intervale 10-20 % na Ponitrí a Považí. Na Dolnom Zemplíne je to najmenej 20-30 %. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 11 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na úrovni mierneho až výrazného sucha na Hornej Orave. Na krajnom východe a ojedinele aj na strednom a západnom Slovensku je nanajvýš začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je situácia už priaznivá a 96 % plochy je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve monitorujeme výrazné sucho ojedinele na západnom a strednom Slovensku, konkrétne v oblasti Považia, Turca, Slovenského Rudohoria a na Orave, kde je až lokálne až výnimočné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, Orave, v Bielych Karpatoch a Slovenskom Rudohorí. Deficit zasahuje približne tretinu Slovenska. Nadbytok vlahy je na 45 % územia, pričom najvyššie hodnoty sú do +60 mm v oblasti Trnavy, Galanty a Lučenca. Celková zásoba vody v pôde je aj regionálne veľmi rozmanitá, pretože počas leta boli zrážky prevažne vo forme búrok a prehánok.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo lokálne najviac 70 mm na juhu západného a stredného Slovenska. Zrážky boli prevažne vo forme búrok a najviac zasiahli oblasť Podunajskej nížiny. Naopak, na Zemplíne a Poloninách sa na viacerých miestach zrážky nevyskytli. Najvyššia teplota bola do 35 °C na Dolnom Zemplíne. V dolinách klesla teplota najnižšie na 8 °C. Výpar bol najvyšší 33 mm v Košickej kotline a Dolnom Zemplíne, a v percentách normálu bol výpar v intervale 80 až 135 % na východe.