25. júl 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je mierne až výrazné sucho len ojedinele na krajnom severovýchode a juhozápade Slovenska, a aj na severe stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je väčšina územia bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho ešte ojedinele v Žilinskom kraji. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na Záhorí a v oblasti Malých Karpát. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na strednom a severovýchodnom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je nižšie ako 10 % lokálne na juhozápade Slovenska. Nasýtenie je v intervale 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine, na Záhorí, Dolnom Zemplíne a v okolí Košíc. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na Záhorí a lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na Záhorí a v oblasti Malých Karpát. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Hodnoty nasýtenia sú pod hranicou 50 % na približne 2/3 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha v okolí Pezinka, Medzilaboriec a lokálne aj na Orave a Kysuciach. Bez rizika sucha sú tento týždeň približne 2/3 územia. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá. Začínajúce sucho je na približne 4,5 % územia a mierne sucho je len lokálne v okolí Medzilaboriec. V hlbšej vrstve je ešte stále extrémne sucho ojedinele v Žilinskom kraji, ktoré zasahuje celkovo 0,8 % územia. Na severovýchode je nanajvýš výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm ojedinele na strednom a severovýchodnom Slovensku. Množstvo pôdnej vlahy je veľmi ovplyvnené búrkovou činnosťou, a tak pozorujeme výrazné regionálne rozdiely. Nadbytok vlahy je v okolí Trenčína a Dudiniec až +60 mm. Normálne podmienky sú na približne ¼ územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 19.7. do 25.7. 2021 spadlo najviac zrážok 100-170 mm v oblasti Strážovských vrchov, a približne 90 mm spadlo aj v okolí Trenčína. Najnižšie úhrny zrážok boli 1-2 mm, lokalizované najmä na juhu Gemera a Dolnom Zemplíne. Najvyššia teplota vzduchu bola 32 °C v sobotu a nedeľu na Podunajskej nížine. Najnižšie klesla teplota na 6 °C na Orave. Najvyššia týždenná suma výparu bola 40-41 mm v okolí Bratislavy, Trnavy a Nitry a najnižšia 21 mm v Medzilaborciach a Telgárte. V percentách normálu bol výpar od 85 % do 130 %.