25. október 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia ohľadom sucha je na Slovensku stále veľmi priaznivá. Celé územie je bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je vo vrstve pôdy 0-100 cm na takmer celom území nad 90 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie prevažne nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy stále nepozorujeme. Najvyšší nadbytok vlahy je +100 mm lokálne na juhu západného a stredného Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území nad 70 %, pričom približne na ½ územia je nasýtenie v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) a v celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na takmer celom území vyššie ako 90 %, len lokálne sú hodnoty v intervale 60-70 %, prípadne 70-90 %.

Podľa mapiek, ktoré zobrazujú intenzitu sucha, je aktuálne celé územie naďalej bez rizika sucha, a to v povrchovej aj v hlbšej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy zatiaľ na Slovensku momentálne nepozorujeme. Na väčšine územie je nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty sú až +100 mm lokálne na juhu stredného a západného Slovenska. Normálne podmienky sú na 9 % územia, a to prevažne v Žilinskom kraji, a ojedinele aj v Prešovskom kraji.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 19.10. do 25.10.2020 sa zrážky, až na výnimky vyskytli, na celom území Slovenska. Týždenné úhrny zrážok boli väčšinou do 10 mm, najviac však 22 mm. Najnižšia teplota vzduchu bola -3 °C v utorok na Orave. Najvyššia teplota bola takmer 20 °C na Hornej Nitre. Po väčšinu týždňa bolo opäť oblačno až zamračené, s početnými hmlami. Týždenný výpar dosiahol najvyššiu sumu len 8 mm v oblasti Piešťan a Nitry. V percentách normálu bol výpar od 75 do 100 %.