26. august 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia sa po dlhom čase zlepšila na severozápade, kde je už nanajvýš výrazné sucho. Výnimočné sucho je však na východe, v okolí Slanských vrchov a na Zemplíne. Relatívne nasýtenie stúplo na väčšine Slovenska. Na juhozápade a juhovýchode je najmenej 10-20 %, v plytšej vrstve je najmenej 10-20 % len na juhovýchode. Deficit pôdnej vlahy sa zmiernil na severozápade a strednom Slovensku. Na východe je však stále do -80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 10-20 % na juhovýchode, a na juhozápade 20-30 %. Veľmi výrazné zlepšenie nastalo na severozápade a juhu stredného Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie pod 10 % na približne 8 % celkovej plochy. V tejto vrstve teda výraznejšie zmeny nenastali. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na juhozápade a ojedinele aj na juhovýchode Slovenska. Hodnoty nasýtenia stúpli najmä na strednom Slovensku a severozápade. Bod zníženej dostupnosti je na 59 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň výnimočného sucha už len na východe Slovenska. V oblasti Žiliny a Martina sa situácia zlepšila a zatiaľ tu evidujeme výrazné sucho. V hlbšej vrstve sú zmeny nevýrazné a extrémne sucho stále zasahuje 3 % celkovej plochy, čo je takmer rovnako v porovnaní s minulým týždňom. V plytšej vrstve je bez rizika sucha približne 80 % územia. Výrazné sucho je len na krajnom východe.

Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v oblasti Slanských vrchov, Sniny a Sobraniec. V týchto oblastiach sa deficit v porovnaní s minulým týždňom prakticky nezmenil. Zlepšenie nastalo na severozápade a strednom Slovensku, kde je najvyšší deficit ojedinele do -60 mm. Nadbytok vlahy je do +60 mm na Podpoľaní a Novohrade. Priaznivá situácia je aj v okolí Prievidze a Stropkova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo uplynulý týždeň v Banskobystrickom kraji. Najvyššie týždenné úhrny zrážok boli v intervale 60-70 mm. Najmenej do 10 mm boli úhrny na krajnom juhozápade. Zrážky sa v prevažnej miere vyskytli pri prechode zvlneného studeného frontu až v závere týždňa. Výpar dosahoval najvyšší úhrn 33 mm/týždeň na juhovýchode. Najteplejšie bolo 36 °C v okolí Štúrova v pondelok a najchladnejšie bolo v nedeľu 26.8. na severozápade okolo 6 °C.