26. júl 2020

  Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte trochu zlepšia. Začínajúce až mierne sucho je len ojedinele na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je najnižšie 20-30 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. V celom profile je nasýtenie najnižšie taktiež v intervale 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele do -20 mm. Deficit je výraznejší v hlbšej vrstve.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie po 10 % len lokálne na podhorí Malých Karpát a Ponitrí. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % ojedinele na Podunajskej a Záhorskej nížine. Nasýtenie pokleslo najmä na Záhorskej nížine. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho je len na 1,4 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je takmer celé Slovensko bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne sucho na Ponitrí, na Podunajskej nížine a v okolí Senice. Situácia sa tak zmenila len nepatrne.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele najviac -20 mm. Deficit sa viacej prejavuje v hlbšej vrstve, kde sú hodnoty do -20 mm na približne 23 % územia. Nadbytok vlahy je stále najvyšší v okolí Lučenca do +80 mm. Na Slovensku stále prevažuje nadbytok vlahy. Na približne 1/3 územia sú normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 20.7 do 26.7.2020 boli opäť veľké rozdiely v týždenných úhrnoch zrážok. Najviac zrážok spadlo na krajnom východe, a to do 70 mm. Najmenej zrážok spadlo v intervale 2 až 3 mm lokálne na severovýchode, a tiež Pohroní. Najvyššia teplota vzduchu bola 33 °C v okolí Štúrova. Najnižšia teplota bola 4 °C na Orave. Týždenný výpar bol najviac 32 mm v okolí Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 85 do 110 %.