27. december 2015

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 20.12. do 27.12.2015 sa situácia ohľadom sucha zmenila hlavne v povrchovej vrstve pôdy. Zhoršenie je badateľné na Podunajskej nížine a tiež na krajnom severozápade. Intenzita sucha poklesla na Kysuciach v hlbšej časti pôdy už na úroveň mierneho sucha.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy pokleslo predovšetkým v povrchovej časti pôdy. Stav v povrchovej časti pôdy (0-40 cm): V tejto časti pôdy nastali významnejšie zmeny na Podunajskej nížine. Na úkor plochy s relatívnym nasýtením nad 90 % pribudla plocha s relatívnym nasýtením 70-90 %, ktorá zaberá takmer polovicu územia Slovenska. Na podunajskej nížine a ojedinele na východnom Slovensku je relatívne nasýtenie už 60-70 %. Stav v hlbšej časti pôdy (40-100 cm): V tejto časti pôdy nastali len nepatrné zmeny. Stále približne 93 % územia má relatívne nasýtenie nad 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa zvýšil podiel relatívneho nasýtenia 70-90 %. Pokles nastal ojedinele na Podunajskej nížine a tiež na Spiši.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) poklesla len ojedinele a to vo všetkých pôdnych profiloch. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) sa zvýšila plocha s intenzitou sucha S0 a pribudla opäť intenzita sucha S1. Zasiahnuté oblasti s nižšou intenzitou sú horné Kysuce, Podunajská nížina a krajný východ. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) sa na Kysuciach objavila intenzita sucha S2, čo je už mierne sucho. Táto oblasť zaberá však zatiaľ len 0,2 % celkovej plochy územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa viditeľné zmeny prejavili na severozápade Slovenska. Približne na 0,5 % celkovej plochy je intenzita sucha na úrovni S1. v porovnaní s minulým týždňom tak došlo k slabému zhoršeniu.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Naše územie sa v predchádzajúcom týždni opäť nachádzalo pod vplyvom tlakovej výše. Počas Vianoc prešlo cez naše územie niekoľko frontálnych systémov. Zrážky však neboli výrazné, najviac do 1 mm. Vzhľadom na ročnú dobu bolo mimoriadne teplo. Najvyššie maximálne teploty vzduchu sa pohybovali na úrovni 13 °C, pričom najteplejšie bolo hlavne na podhorí. Nížiny vplyvom inverzného počasia boli chladnejšie. Najnižšie minimálne teploty na Spiši boli do -4 °C. Na nížinách prevažovalo zamračené počasie, len vo vyšších polohách bolo slnečno. Hodnoty výparu boli tam, kde bolo slnečno, relatívne vysoké. Absencia snehovej pokrývky k vyšším hodnotám výparu len napomohla a kvôli veľmi malým úhrnom zrážok sa situácia zhoršila.