27. február 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné sucho sa čoraz viac rozširuje na Podunajskej nížine, Záhorí, Gemeri a Above. K nedeli 27.2.2022 výrazné sucho zasahovalo až 9 % územia. V povrchovej vrstve pôdy je na Záhorí už extrémne sucho. Relatívne nasýtenie je na juhu Podunajskej nížiny v intervale 20-30 %, v povrchovej vrstve pôdy sú najnižšie hodnoty v intervale 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine do -80 mm. Na juhu východného a stredného Slovenska je deficit najviac -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na juhu Podunajskej nížiny a Záhorí v intervale 30-40 %. Na juhu východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne v okolí Bratislavy nasýtenie v intervale 10-20 %. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie stále v intervale 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je ojedinele nasýtenie v okolí Nových Zámkov, Komárna a Bratislavy v intervale 20-30 %. Na Above je najnižšie nasýtenie 30-40 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/5 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha na Záhorí, Podunajskej nížine, lokálne aj na Honte, Above a Gemeri. Celkovo to predstavuje 9 % územia Slovenska. V povrchovej vrstve je situácia o niečo vážnejšia. Extrémne sucho je lokálne na Záhorí a výrazné až výnimočné sucho je aj na Podunajskej nížine, Above, Gemeri a Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve pôdy je výrazné sucho len lokálne na Podunajskej nížine a juhu stredného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na Podunajskej nížine už v intervale -60 až -80 mm. Deficit do -60 mm je okrem Podunajskej nížiny, aj na juhu stredného a východného Slovenska. Normálne podmienky sú na približne 45 % územia. Nadbytok vlahy do +40 mm je stále v okolí Bardejova, Kežmarku a na Dolnom Liptove.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 21.2. do 27.2.2022 spadlo najviac zrážok 20-25 mm na Kysuciach a v Poloninách. Bez zrážok alebo len nízke úhrny do 0,5 mm, boli na Gemeri, Above a Dolnom Zemplíne. Počas týždňa opäť prevažovalo veterné a premenlivé počasie. Cez víkend sa situácia upokojila a bolo prevažne slnečno, len na severe a východe oblačno. Najvyššia teplota vzduchu bola 14-15 °C na Žitnom ostrove. Najnižšie klesla teplota na -13 °C na Orave v sobotu ráno. Týždenná suma výparu bola najvyššia 13,3 mm v okolí Bratislavy a najnižšia 4,2 mm v Medzilaborciach.