27. marec 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 20.3. do 27.3.2016 sa intenzita sucha zvýraznila najmä v povrchovej vrstve. Stále však približne 2/3 územia je bez rizika. Relatívne nasýtenie významne pokleslo v povrchovej vrstve, kde ojedinele sú hodnoty len okolo 40 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo najmä v západnej polovici územia. Hodnoty z intervalu 30-40 % sa nachádzajú na malom území v oblasti pohoria Tribeč. Relatívne nasýtenie 40-50 % je na 0,5 % plochy prevažne na Ponitrí a Považí. Celá Podunajská nížina má relatívne nasýtenie už 60-70 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia stabilizovaná. Takmer celé územie má v tejto časti profilu relatívne nasýtenie cez 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) 43 % plochy má relatívne nasýtenie 70-90 %. Pokles nasýtenia nastalo najmä v južnej polovici Slovenska, kde boli aj vyššie hodnoty výparu.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zvýšila najmä v povrchovej vrstve pôdy. Približne 15 % územia má v povrchovej vrstve začínajúce sucho (S1). Mierne sucho sa vyskytuje len na veľmi malom území. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile. Až 2/3 územia je bez rizika. O niečo priaznivejšia je stále situácia v hlbšej časti profilu (40-100 cm). Začínajúce sucho (S1) je tu len na 2 % územia. Až 93,5 % územia je v tejto časti profilu bez rizika.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni sa významnejšie zrážky vyskytli len cez víkend. V sobotu 26.3. napršalo na Above až 12 mm zrážok. Ojedinele sme zaznamenali za celý týždeň len nemerateľné zrážky. S pribúdajúcou dĺžkou dňa a zvyšujúcou teplotou, sa zvyšujú aj hodnoty výparu. Najslnečnejší, a zároveň aj najveternejší deň bol štvrtok 24.3. V Košickej kotline bol denný priemer rýchlosti vetra až 9 m/s. Počas týždňa sa postupne otepľovalo. Najteplejšie bolo v nedeľu 15,5 °C na juhozápade. Najnižšie teploty počas tohto týždňa boli v piatok 25.3., kedy na strednom Slovensku a Spiši poklesla teplota až na -7,5 °C.