28. august 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na západnom a strednom Slovensku je len ojedinele začínajúce až výrazné sucho. Na východnom Slovensku pretrváva extrémne sucho na Hornom a Dolnom Zemplíne a Above. Celkovo extrémne sucho zasahuje 5,0 % územia. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % len na juhovýchode a lokálne na Žitnom ostrove. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 10 % na približne polovici územia, pričom sa jedná hlavne o južnú časť Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na krajnom východe. Na západnom Slovensku je nadbytok vlahy až +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % len na Zemplíne a Above. Na väčšine stredného Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa nasýtenie zvyšuje len pomaly. Stále je na väčšine južnej časti Slovenska nasýtenie nižšie ako 10 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na Zemplíne, Above a lokálne aj na Žitnom ostrove. Bod zníženej dostupnosti (nasýtenie nižšie ako 50 %) je stále na približne ¾ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na východnom Slovensku na úrovni extrémneho sucha na Zemplíne a Above. Výrazné až výnimočné sucho je prevažne na východnom Slovensku. Na západnom a strednom Slovensku je len lokálne výrazné sucho. V povrchovej vrstve je západné a stredné Slovensko bez rizika sucha. Na východnom Slovensku je ojedinele výrazné až extrémne sucho. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na približne 1/3 územia. Najhoršia situácia je na Zemplíne, Above, Slovenskom rudohorí a Podunajskej nížine.

Deficit pôdnej vlahy je -60 až -80 mm na krajnom východe, v oblasti Zemplína a Vihorlatu. Deficit do -60 mm je aj na Above, Slovenskom rudohorí a Spiši. Normálne podmienky sú na 13,5 % územia. Nadbytok vlahy je najviac +40 mm ojedinele na západnom Slovensku, v okolí pohorí Tribeč a Pohronský Inovec je nadbytok až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 22.8. do 28.8.2022 spadlo najviac zrážok 80-95 mm lokálne v južnej časti stredného a západného Slovenska. Najnižšie úhrny boli 2-4 mm na Dolnom a Hornom Zemplíne. Najvyššia teplota vzduchu bola 35 °C na Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na 8 °C na Zamagurí. Týždenná suma výparu bola najvyššia 31 mm v Košiciach a Milhostove a najnižšia 18 mm v Oravskej Lesnej.