29. apríl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom pozorujeme opäť čiastočné zhoršenie vlahových podmienok. Extrémne sucho sa síce len nepatrne, ale predsa, rozšírilo na Orave, a už aj na krajnom východe. Výrazné sucho sa rozšírilo aj v južnej časti Banskobystrického a v Košickom kraji. Bez rizika sucha je zatiaľ len západná časť Podunajska a Hornádska kotlina. Relatívne nasýtenie dosahuje v povrchovej vrstve najnižšie hodnoty 10-20 % na Záhorí, Považí a Turci. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 mm na severozápade a severe Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % na Záhorí, Považí, Turci a v Strážovských vrchoch. Zlepšenie nastalo len ojedinele na strednom Slovensku, na krajnom severovýchode, či na Spiši. Na Podunajsku je nasýtenie v intervale 30-60 %, na Zemplíne najmenej 20 % a najviac 60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále na väčšine Slovenska nasýtenie 90-100 %, ale sú oblasti, kde je nasýtenie len 20-30 %, a to najmä na Záhorí a potom ešte v severnej časti stredného Slovenska a v oblasti Slovenského raja. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne najnižšie nasýtenie 10-30 % na Záhorí, Turci, v Strážovských vrchoch a Kysuciach. Približne ¾ územia má nasýtenie 70-90 %. Priaznivá situácia je okrem Tatier, aj na Spiši a na krajnom severovýchode.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň extrémneho sucha na Orave. Výnimočné až výrazné sucho je okrem Oravy, aj na Kysuciach, krajnom východe, Považí, Turci, v oblasti Slanských vrchov a vo východnej časti Volovských vrchov. Bez rizika sucha je len západná časť Podunajska a Hornádska kotlina. V hlbšej vrstve je situácia ešte vážnejšia. Extrémne sucho je nielen na Orave, ale aj na Kysuciach a v Malej Fatre, v Levočských vrchoch a Čergove. Výrazné a výnimočné sucho je najmä v severnej časti Slovenska, ale aj v Slovenskom Rudohorí a na krajnom východe. V celom profile je situácia podobná. Extrémne sucho zasahuje predovšetkým Hornú Oravu, v menšej miere Kysuce a krajný východ. Bez rizika sucha je najmä Žitný ostrov, oblasť Lučenca a Hornádska kotlina.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na severozápade, ojedinele i na severovýchode (Spišská Magura, Levočské vrchy). Menší deficit -20 až -40 mm je lokálne aj v oblasti Slovenského Rudohoria. Normálne podmienky sú len na Spiši a Žitnom ostrove. V hlbšej vrstve je o niečo priaznivejšia situácia ako v povrchovej vrstve.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo v Hnileckej doline a Hornádskej kotline, kde ojedinele boli týždenné úhrny 30-40 mm. Najmenej zrážok spadlo na Považí, v okolí Trenčína a Dubnice, kde spadlo len 0,1 mm, a tiež na krajnom juhovýchode do 1 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň opäť teplý až veľmi teplý. Krátkodobé ochladenie bolo len v strede týždňa. Najvyššia teplota bola v pondelok 29,5 °C pri Štúrove a najnižšia v piatok takmer -2 °C na severozápade. Výpar dosiahol za týždeň hodnoty najviac 30 mm. Najviac veterný deň bol v strede týždňa na Orave. Priemerná rýchlosť vetra tam bola ojedinele 7 m/s.