29. august 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je veľká časť územia Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je ojedinele na Dolnom Zemplíne, juhu Podunajskej nížiny a v okolí Pezinka a Bratislavy. V oblasti Hurbanova je ešte stále mierne sucho. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % v oblasti Hurbanova a Komárna. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia. Deficit pôdnej vlahy je v okolí Pezinka a na Dolnom Zemplíne najviac do -40 mm. Na väčšine územia Slovenska pozorujeme nadbytok vlahy, a to najviac +80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % v okolí Nových Zámkov a Komárna. Nízke hodnoty 10-20 % sú aj v oblasti Bratislavy, Pezinka a Senca, na juhovýchode Podunajskej nížiny a Dolnom Zemplíne. Veľká časť stredného a východného Slovenska má nasýtenie už vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je relatívne nasýtenie pod 10 % lokálne na juhu Podunajskej nížiny, v okolí Bratislavy a na Dolnom Zemplíne. V tejto časti pôdy sa relatívne nasýtenie zvyšuje pomalšie ako v hornej vrstve. Hodnoty 10-20 % sú stále na približne ¼ územia Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa situácia na väčšine územia zlepšila. Hodnoty nasýtenia pod 10 % sú však stále v oblasti Hurbanova. Nasýtenie 10-20 % je na takmer 1/10 celkového územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je v okolí Hurbanova na úrovni mierneho sucha. Začínajúce sucho je okrem juhu Podunajskej nížiny, aj lokálne na podhorí Malých Karpát a ojedinele na Dolnom Zemplíne. Podobná situácia je aj v povrchovej a hlbšej vrstve. Bez rizika sucha je viac ako 90 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na Dolnom Zemplíne a lokálne v okolí Pezinka a Hurbanova. Na väčšine územia Slovenska je nadbytok vlahy, a to najmä v povrchovej vrstve. Nadbytok do +80 mm je v okolí Trenčína a Bardejova. Veľmi vlhko je aj v okolí Prievidze a Žiliny.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 23.8. do 29.8.2021 spadlo najviac zrážok v okolí Tatier a na Orave. Lokálne boli najvyššie úhrny až 100-110 mm. Najmenej zrážok spadlo na juhu západného a stredného Slovenska, lokálne len 4-5 mm. Počas týždňa bolo prevažne chladné počasie. Ešte v pondelok 23.8. vystúpila teplota na juhovýchode na 28 °C, ale zvyšok týždňa bolo na juhu najviac 22-24 °C. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 1 °C na Orave a Hornom Liptove. Najvyššia suma týždenného výparu bola 19-20 mm v okolí Bratislavy a Hurbanova. V percentách normálu bol výpar od 50 % do 80 %.