29. január 2023

 Aktuálny stav sucha na Slovensku:

Aktuálne je začínajúce sucho len na krajnom severozápade a krajnom východe Slovenska. Celkovo je suchom zasiahnutých približne 2 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % v oblasti Bratislavy, v hlbšej vrstve sú najnižšie hodnoty 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -5 až -20 mm v okolí Bratislavy a Pezinka. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Nadbytok vlahy +60 až +80 mm je na juhovýchode Podunajskej nížiny, Zemplíne a Above.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 90 %, v Košickej kotline a Zemplíne lokálne 70-90 %. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v oblasti Bratislavy, na ostatnom území Podunajskej nížiny a na Záhorí je na najnižšie nasýtenie 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie tiež v okolí Bratislavy v intervale 40-60 %, na ostatnom území Podunajskej nížiny a na Záhorí to je 60-70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni začínajúceho sucha na severozápade a krajnom východe Slovenska. Sucho zasahuje približne 2 % územia. Podobná situácia je v povrchovej aj v hlbšej vrstve pôdy.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší do -20 mm v okolí Bratislavy a Pezinka. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Najvyšší nadbytok vlahy +60 až +80 mm je na juhovýchode Podunajskej nížiny, Zemplíne a Above. V povrchovej vrstve sú normálne podmienky na takmer celom území.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Týždeň od 23.1.2023 do 29.1.2023 bol na väčšine územia s úhrnom zrážok nižším ako 1 mm. Zrážky od 2-3 mm spadli na Záhorí a Spiši. Iba nemerateľné zrážky boli na Dolnom Zemplíne. Zhoršenie vlahových podmienok nastalo hlavne v severnej časti Slovenska. Najnižšia teplota vzduchu bola -14 °C na Horehroní a Zamagurí. Najvyššia teplota vzduchu bola 14 °C, v utorok na Zemplíne. Najvyššia suma výparu bola 5,9 mm v Košiciach a najnižšia 1,4 mmv Spišských Vlachoch.