29. júl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho pretrváva na Turci, a už sa vyskytuje aj na Horehroní. Výrazné až výnimočné sucho je na Považí, Ponitrí, Žiarskej kotline, Gemeri a ojedinele aj na východe. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty okolo 10 až 20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na strednom Slovensku do -80 mm, a na východe do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % na Turci, Gemeri a Above. Na Podunajsku a na Zemplíne je najnižšie nasýtenie 20-30 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý približne na polovici územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na 2,5 % plochy relatívne nasýtenie pod 10 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý až na 2/3 územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % ojedinele na Turci a Gemeri. Nasýtenie 10-20 % je na Považí, v okolí Myjavy, Ponitrí, Pohroní a Slovenskom krase. Na Podunajsku a Zemplíne je situácia o niečo priaznivejšia. Najnižšie hodnoty nasýtenia tu sú 20-30 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň extrémneho sucha na Turci a lokálne aj na Horehroní a Gemeri. Výrazné až výnimočné sucho je stále najmä v oblasti Považia, Ponitria, Žiarskej kotliny a na východe, v Slanských vrchoch a priľahlej časti Zemplína. V hlbšej vrstve je situácia naďalej vážna. Extrémne sucho stále neustúpilo miestami na strednom a západnom Slovensku. Na východe je v tejto časti pôdy nanajvýš výrazné sucho. Extrémne sucho v tejto vrstve zasahuje 3 % plochy. V povrchovej vrstve je mierne sucho na strednom Slovensku a východnom Slovensku. Na Gemeri je lokálne až výrazné sucho. Väčšina územia je však stále bez rizika sucha (a to približne 70 % celkovej plochy).

Deficit pôdnej vlahy je lokálne najviac v intervale -60 až -80 mm. Najhoršia situácia je v okolí Žiliny a Martina. Na východe je najvyšší deficit -60 mm. Na východe je na tom najhoršie oblasť Prešova, Slanských vrchov a Bardejova. Naopak, nadbytok vlahy je najvyšší do +40 mm v okolí Medzilaboriec a na Spiši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo opäť na severe Slovenska a to lokálne až 70 mm. Intenzívna búrková činnosť bola ojedinele aj v Banskobystrickom kraji, kde spadlo najviac 50-60 mm. Na viacerých staniciach však zrážky vôbec počas uplynulého týždňa neboli, pričom takáto situácia nastala vo všetkých regiónoch – západ, stred aj východ. Cez naše územie neprešiel minulý týždeň žiadny frontálny systém a zrážky boli v podobe búrok a prehánok. Podmienky sa teda na viacerých miestach zhoršili. Prevládalo veľmi teplé počasie. Najvyššia teplota vzduchu bola v nedeľu 35 °C a najchladnejšie ráno bolo na Orave v stredu 8 °C. Najvyšší týždenný výpar bol do 43 mm, čo je ešte stále v normálnom rozmedzí.