29. máj 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 22.5. do 29.5. 2016 sa sucho vo východnej časti Slovenska opäť rozšírilo do viacerých oblastí. Najhoršia situácia je stále na východe Zemplína, kde je výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je v celom profile stále najnižšie na Záhorí. V povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty na východe a tiež v oblasti Gemeru a Záhoria.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % ojedinele na malom území v oblasti Vranova nad Topľou a Humenného. Na Východoslovenskej nížine a Záhorí je relatívne nasýtenie najmenej 20-30 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je najhoršia situácia na Záhorí, ale väčšina Slovenska má relatívne nasýtenie stále viac ako 70 %. V celom pôdnom profile je relatívne nasýtenie 30-40 % na Záhorí. Bod zníženej dostupnosti bol dosiahnutý aj v okresoch Vranov nad Topľou a Humenné.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň mierneho sucha ojedinele na východe. Väčšina západného a stredného Slovenska je bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu je veľmi nepriaznivá situácia stále na Zemplíne, najmä v okrese Sobrance je až výnimočné sucho. V celom pôdnom profile je podobne ako v hlbšej časti profilu najhoršia situácia na Zemplíne. Tu je intenzita sucha S3, čo je zatiaľ výrazné sucho. V porovnaní s minulým týždňom ide o zhoršenie, ktoré sa opäť týka len tejto časti Slovenska. Inde je situácia priaznivá a na približne ¾ územia sa sucho nevyskytuje.

Dopady sucha na vegetáciu:


Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok v oblasti Slovenského Rudohoria. Ojedinele tu úhrny zrážok dosiahli za týždeň až 60-65 mm. Najmenej zrážok spadlo v oblasti Prešova a Sabinova, kde to nebolo ani 1 mm. Počas týždňa sa postupne otepľovalo. Najteplejšie bolo v sobotu a tiež nedeľu 28.5. a 29.5., kedy boli ojedinele dosiahnuté teploty až 30 °C. Najchladnejšie bolo ešte v pondelok. Na strednom Slovensku boli minimálne teploty okolo 2 °C. Najveternejší deň bol utorok, kedy bola priemerná rýchlosť vetra na juhozápade až 10 m/s.