29. máj 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné až extrémne sucho sa aktuálne nachádza na približne 1/3 územia. Extrémne sucho zasahuje oblasti: východnú časť Podunajskej nížiny, Záhorie, Gemer, Abov, Spiš a Dolný Zemplín. Celkovo to predstavuje 4,3 % územia Slovenska. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 10 % na Záhorí a v povrchovej vrstve aj na Podunajskej nížine. Na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Gemeri a Above najviac do -80 mm, na juhu západného a stredného Slovenska do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % lokálne na juhu Podunajskej nížiny a na Záhorí. Na juhu východného a stredného Slovenska je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v tejto vrstve pôdy už na 89 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % len ojedinele na Záhorí, a na Podunajskej nížine to je najmenej 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na Záhorí (celkovo to predstavuje 2,3 % územia). Na Podunajskej nížine a lokálne na juhu stredného a východného Slovenska je nasýtenie najnižšie 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti (nasýtenie nižšie ako 50 %) je dosiahnutý na približne 2/3 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha už na 1/3 územia. Extrémne sucho je na Záhorí, vo východnej časti Podunajskej nížiny, ojedinele na Gemeri, Spiši, Above a Dolnom Zemplíne. Celkovo extrémne sucho zasahuje 4,3 % územia. Situácia sa viditeľne zhoršila najmä v povrchovej vrstve. Extrémne sucho je v tejto vrstve na 9,4 % územia. Bez rizika sucha je len 2,6 % územia. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho na Záhorí, juhu Podunajskej nížiny a na Above a Gemeri.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Above a Gemeri v intervale -60 až -80 mm. Deficit do -60 mm je na Zemplíne a miestami aj na juhu stredného a západného Slovenska. Normálne podmienky sú len na takmer 3 % územia. Nadbytok vlahy je len lokálne vo Veľkej Fatre do +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 23.5. do 29.5.2022 spadlo najviac zrážok 20-33 mm lokálne na Spiši a Šariši. Najnižšie úhrny zrážok boli do 0,5 mm, najmä na Považí a Above. Týždenné úhrny zrážok boli podmienené opäť prehánkami a búrkami. Po teplotnej stránke bol týždeň priemerný, výraznejšie sa ochladilo počas víkendu. Najvyššia teplota vzduchu bola 28 °C a najnižšia v nedeľu -2 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na letisku v Bratislave, až okolo 31 mm. V percentách normálu bol výpar od 90 % v Žiline do 135 % v Spišských Vlachoch.

29. máj 2022

Stiahnuť close
29. máj 2022