29. marec 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa zhoršila najmä v severnej polovici územia. Výrazné sucho pozorujeme už na 3 % plochy a začínajúce sucho je na viac ako 20 % územia. V hlbšej vrstve pôdy je dokonca až výnimočné sucho v oblasti Spiša a Oravy. Relatívne nasýtenie pokleslo na väčšine Slovenska. V povrchovej vrstve je najnižšie nasýtenie ojedinele aj pod 50 %. Deficit pôdnej vlahy je na dvoch tretinách územia v intervale -20 až -5 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na juhozápade v intervale 20-30 %. Na Spiši, Above, Záhorí a v oblasti Strážovských vrchov je nasýtenie najmenej 40-50 %, na Turci lokálne len 30-40 %. Nasýtenie pod hranicou 50 % je zatiaľ však len na 0,2 % plochy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa nasýtenie príliš nemenilo. Stále je na väčšine územia nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je na väčšine Slovenska nasýtenie nad 70 %. Na Záhorí, Spiši a Turci je nasýtenie najnižšie v intervale 50-60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je už na úrovni mierneho až výrazného sucha miestami najmä na severe Slovenska. Mierne sucho pozorujeme aj na juhozápade, v oblasti Záhoria. Bez rizika sucha je ešte stále takmer celá Podunajská a Východoslovenská nížina, a aj juh stredného Slovenska. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Výrazné sucho je na severovýchode, v Strážovských vrchoch, na Spiši, Orave a v oblasti Tatier. V hlbšej vrstve je až výnimočné sucho na Spiši, a lokálne aj na Orave a Kysuciach. Bez rizika sucha je takmer celá Podunajská a Východoslovenská nížina, Košická kotlina a južná časť Gemera.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -5 mm na približne 2/3 územia. Deficit v intervale -40 až -20 mm je na Záhorí a lokálne aj na Kysuciach. V povrchovej vrstve je na veľkej časti územia deficit tiež v intervale -20 až -5 mm. V hlbšej vrstve prevažujú normálne podmienky. Nadbytok vlahy už nepozorujeme.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najvyššie úhrny zrážok, prevažne do 5 mm, boli uplynulý týždeň najmä v Banskobystrickom a Košickom kraji. Na veľkej časti územia však bolo tento týždeň bez zrážok. Počas týždňa sa po chladnom období opäť výrazne oteplilo. Najnižšia teplota bola až -17 °C v utorok na Zamagurí a najteplejšie bolo 20-21 °C na Zemplíne a Podunajsku, a to až v závere týždňa. Najvyšší týždenný výpar bol 21 mm v okolí Levíc. Výpar v percentách normálu bol prevažne od 120 do 170 %.