29. september 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné sucho v profile 0-100 cm stále pretrváva na krajnom východe. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia a len ojedinele pozorujeme začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty v povrchovej vrstve 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny, a lokálne aj na Považí a podhorí Malých Karpát. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Považí a podhorí Malých Karpát. Na Zemplíne sa nasýtenie zvýšilo na 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % predovšetkým na západnom Slovensku a krajnom východe. Lokálne je nasýtenie pod 10 % na juhu Východoslovenskej nížiny. V celom profile (0-100 cm) sa situácia zmenila len nepatrne. Lokálne je nasýtenie v intervale 20-30 % na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Veľmi priaznivá situácia je na Horehroní, Orave a v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier, kde je nasýtenie nad 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha na krajnom východe, a to v oblasti Polonín a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. Sucho je najmä na východnom Slovensku. Na ostatnom území pozorujeme len zníženú úroveň pôdnej vlahy (S0). V povrchovej vrstve je situácia ešte priaznivejšia, začínajúce sucho je v tejto vrstve len ojedinele na západe a východe. V hlbšej vrstve stále pretrváva výrazné a lokálne až extrémne sucho na krajnom východe. Najhoršie sú na tom oblasti Sobraniec a Trebišova. Na strednom a západnom Slovensku je len lokálne začínajúce sucho.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe. Pôdna vlaha najviac chýba v okolí Sniny, Humenného a Sobraniec. Miernejší deficit do -40 mm je na Dolnom Zemplíne, Above a lokálne aj na západnom Slovensku. Najvyšší nadbytok vlahy pretrváva v okolí Brezna, Tisovca a Lučenca, a to do +60 mm. V povrchovej vrstve je síce miernejší deficit ako v hlbšej vrstve, ale nachádza sa na väčšej ploche. V hlbšej vrstve je deficit až -60 mm na krajnom východe a v povrchovej vrstve najviac -20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok na východnom Slovensku. V širšej oblasti Košíc a Slanských vrchov to bolo najviac 38 mm. Najmenej zrážok spadlo v okolí Štúrova a Komárna, lokálne len 0,1 mm. Pôdna vlaha sa tak doplnila najviac na juhu východného Slovenska, ale aj napriek tomu tam stále pretrváva výrazné sucho a nízke hodnoty relatívneho nasýtenia. Najvyššia teplota bola tento týždeň v utorok 26 °C na juhu Zemplína. Následne sa ochladilo a v okolí Slovenského raja klesla teplota v piatok ráno na 0 °C. Hodnoty výparu postupne klesajú a tento týždeň bol sumárne najvyšší výpar 14 mm na Podunajskej nížine. V percentách normálu bol výpar od 70 do 105 %.