3. december 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je takmer na celom území vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve je na Záhorí najnižšie nasýtenie 30-40 %. Intenzita sucha je ojedinele na úrovni S1 na Záhorí, kde je zároveň aj najvyšší deficit pôdnej vlahy do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom území nad 90 %, s výnimkou malých území na Záhorí, kde to je v intervale 60-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na Záhorí nasýtenie ojedinele 30-40 %. Na Podunajskej nížine, v okolí Trnavy a Bratislavy je nasýtenie 60-70 %. Lokálne je takéto nasýtenie aj v Juhoslovenskej kotline, Above, Zemplíne a Spiši, ale všeobecne pozorujeme čiastočné zlepšenie podmienok. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie na Záhorí najmenej 40-50 %. Okrem Záhoria, je nasýtenie na ostatnom území Slovenska vyššie ako 70 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve dosahuje lokálne v okolí Malaciek úroveň začínajúceho sucha. Znížená úroveň pôdnej vlahy je okrem Záhoria, aj v okolí Bratislavy a Moldavy nad Bodvou. Na Gemeri to je už bez rizika sucha. V celom profile a v povrchovej vrstve je celé územie bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy v hlbšej vrstve je stále v intervale -40 až -20 mm v okolí Malaciek a Revúcej. V západnej časti Podunajskej nížiny, ojedinele aj na Above, západe Zemplína a v Hornádskej kotline je deficit do -20 mm. V povrchovej vrstve sú hodnoty deficitu len do -5 mm, a to približne na polovici územia Slovenska. Vysoký nadbytok pôdnej vlahy je stále vo východnej časti Podunajska, na severovýchode Slovenska a na juhu Zemplína.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok uplynulý týždeň spadlo v okolí Banskej Bystrice. V Harmaneckej doline, to bolo takmer 60 mm. Najmenej zrážok bolo na Above a v okolí Prešova, kde ojedinele bol týždenný úhrn 6-7 mm. Teplota vzduchu sa pohybovala od -18 °C v okolí Popradu do +9 °C na Záhorí. Vo štvrtok nasnežilo takmer na celom území, okrem Zemplína, čo bude mať v konečnom dôsledku veľký vplyv na výpar. Počas týždňa bola väčšina dní zamračených, len zopár dní, a to hlavne na západe a strednom Slovensku bolo slnečno. Najvyššia rýchlosť vetra bola v sobotu 10 m/s v Košickej kotline.