3. jún 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho pozorujeme miestami na východe, a to v okolí Bardejova, Sniny, a tiež v povodí Hornádu a Slovenskom Rudohorí, na západe v Malých Karpatoch, a na strednom Slovensku v okolí Žiliny a Martina. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v Slovenskom Rudohorí.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele v intervale 20-30 %, a to najmä na Záhorí, Podunajsku, Gemeri, krajnom juhovýchode a v Košickej kotline. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia prakticky nezmenila. Väčšina Slovenska má nasýtenie 50-90 %, lokálne je nasýtenie len okolo 10 %, najmä na Záhorí a Slovenskom krase. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % lokálne na Záhorí. Bod zníženej dostupnosti je prekonaný na 12 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni výrazného až výnimočného sucha v okolí Košíc, Prešova, Bardejova, ďalej ojedinele na Gemeri, Turci a v Malých Karpatoch. Približne 46 % územia je už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále situácia vážna. Extrémne sucho veľkú časť severozápadného Slovenska, Slovenské Rudohorie, Levočské vrchy, Zamagurie, Čergov a krajný východ. V tejto vrstve je bez rizika sucha len 5 % plochy. Na väčšine Podunajska, Záhoria a Zemplína je začínajúce až mierne sucho. V celom pôdnom profile je extrémne sucho v povodí Hornádu, na severovýchode, v okolí Bardejova, ale aj na Turci a v oblasti Žiliny. Výrazné až výnimočné sucho zasahuje veľkú časť východu, severozápad, Slovenské Rudohorie a ojedinele je v Malých Karpatoch. Bez rizika sucha je približne 14 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy dosahuje hodnoty do -80 mm v Slovenskom Rudohorí. Na východe je miestami deficit -40 až -60 mm a podobná situácia je aj v okolí Žiliny, Martina, Žiaru nad Hronom a ojedinele aj v Malých Karpatoch. Nadbytok vlahy je najmä v povrchovej vrstve, a to len lokálne na miestach, kde v poslednej dobe boli intenzívne búrky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najvyššie úhrny zrážok boli tento týždeň pri búrkach do 70 mm. Najintenzívnejšie búrky boli v centrálnej časti Slovenska, a tiež na krajnom západe, v oblasti Bielych Karpát. Ojedinele sa úhrny do 40 mm vyskytli aj na Zemplíne a Kysuciach. Najmenej zrážok spadlo v okolí Bratislavy, kde sa lokálne dokonca zrážky ani nevyskytli. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý. Najvyššia teplota bola 33 °C v piatok a najchladnejšie ráno bolo v utorok 5 °C. Výpar dosiahol týždennú sumu najviac 38 mm.