3. október 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce až výrazné sucho len na juhovýchodnom Slovensku. Na väčšine územia je bez rizika sucha, prípadne je iba znížená úroveň pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej a Východoslovenskej nížine najnižšie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -60 mm na juhovýchode. Nadbytok vlahy do +80 mm je v okolí Popradu.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Podunajskej nížine, a tiež na väčšine Východoslovenskej nížiny v intervale 10-20 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa vlaha dopĺňa pomalšie a ešte stále sú miesta na juhu Slovenska, kde je nasýtenie nižšie ako 10 %. Na veľkej časti Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, ojedinele aj na juhu stredného Slovenska, je nasýtenie len 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie v intervale 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine, a tiež na väčšine Východoslovenskej nížiny. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 40 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až výrazného sucha len na juhovýchodnom Slovensku. Na väčšine územia je to bez rizika sucha, prípadne je ojedinele len znížená úroveň pôdnej vlahy. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve je na juhovýchode nanajvýš mierne sucho. Začínajúce sucho je ojedinele aj na juhu stredného a západného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na juhu východného Slovenska. Na juhu stredného Slovenska a v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny je deficit ojedinele najviac -40 mm. Normálne podmienky sú na približne 1/5 územia. Nadbytok vlahy je najvyšší do +80 mm v okolí Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 27.9. do 3.10. 2021 spadlo najviac zrážok v okolí Poltára, Revúcej a Lučenca. Najvyššie týždenné úhrny zrážok boli 40-60 mm. Najmenej zrážok, v intervale 1-2 mm, spadlo ojedinele na západnom Slovensku a Kysuciach. Najvyššia teplota vzduchu bola 26 °C na Dolnom Zemplíne a najnižšie klesla teplota na 0 °C na Orave a Kysuciach. Týždenná suma výparu bola najvyššia 17 mm v okolí Nitry. V percentách normálu bol výpar od 80 % do 135 %.