3. september 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho pretrváva v hlbšej vrstve pôdy na Záhorí, v Malých Karpatoch a vo východnej časti Hornádskej kotliny a Volovských vrchov. V povrchovej vrstve pôdy je mierne sucho len v Slanských vrchoch. Relatívne nasýtenie 10-20 % je v oblasti Bratislavy, v hlbšej vrstve sú hodnoty nasýtenie stále najmä na Záhorí pod 10 %.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v intervale 20-30 % na Podunajskej nížine, v okolí Bratislavy, Senca a Dunajskej Stredy. Na východe je takéto nízke nasýtenie v okolí Košíc a ojedinele aj v okolí Trebišova. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa prakticky nič nezmenilo. Veľmi nízke hodnoty, pod 10 %, sú na Záhorí a v pohoriach s kamenistými pôdami. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % v okolí Bratislavy, a v južnej časti Malých Karpát. Podobne nízke hodnoty sú aj v okolí Košíc, Nitry a Piešťan, ale na menšom území. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 57 % územia.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni mierneho v oblasti Slanských vrchov. Začínajúce sucho je na severovýchode a v Košickej kotline. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na Záhorí, v severnej časti Malých Karpát a vo východnej časti Hornádskej kotliny a Volovských vrchov, v okolí Spišských Vlachov, Krompách a Gelnice, kde to už pretrváva niekoľko týždňov. V celom pôdnom profile je výrazné sucho v oblasti Volovských a Slanských vrchov, a tiež ojedinele v rámci Košickej kotliny. Mierne sucho je blízko Dunaja na Podunajskej nížine a aj ojedinele na severovýchode. Bez rizika sucha je takmer celé stredné Slovensko, okolie Tatier a východná časť Podunajskej nížiny, čo spolu predstavuje približne polovicu celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy -60 až -80 mm je v južnej časti Slanských vrchov, hodnoty -40 až -60 mm miestami na východe a aj na severozápade. Najlepšia situácia je stále v Podtatranskej kotline a na Gemeri, pričom na Gemeri je nadbytok pôdnej vlahy len v povrchovej vrstve, v hlbšej vrstve je tam stále deficit. Všeobecne pozorujeme vyšší deficit pôdnej vlahy v hlbšej vrstve ako v povrchovej.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo počas posledného víkendu. Na Gemeri boli úhrny zrážok miestami okolo 40-45 mm. Takmer 40 mm spadlo aj v oblasti Slovenského raja. Najmenej zrážok bolo opäť v oblasti Bratislavy a Senca, kde týždenný úhrn nepresiahol 2 mm. V strede týždňa vrcholila ďalšia vlna tepla, počas ktorej bolo na juhu až 34 °C. Ku koncu týždňa sa postupne od západu ochladzovalo, pričom ochladenie sa dostavilo na východ až v nedeľu. Najnižšia nočná teplota bola na Orave a v Slovenskom raji 3 °C. Najvyššia priemerná denná rýchlosť vetra bola na juhozápade 1.9., a to takmer 9 m/s.

3. september 2017

Stiahnuť close
3. september 2017