30. apríl 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha

V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na Záhorí, oveľa priaznivejšia situácia je však v povrchovej vrstve. Začínajúce sucho pozorujeme len v okolí Pezinka. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo na veľkej časti Slovenska, na krajnom juhozápade a ojedinele aj na Východoslovenskej nížine je nasýtenie v hornej vrstve 40-50 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v oblasti Bratislavy a Senca, kde sú hodnoty v intervale 40-50 %. V rovnakom intervale sú hodnoty nasýtenia aj na Východoslovenskej nížine, kde sa situácia v porovnaní s minulým týždňom trochu zhoršila. Na veľkom území na Slovensku sa však relatívne nasýtenie zvýšilo. V hlbšej časti profilu (40-100 cm ) sa výrazné zmeny neudiali. Na Záhorí je najnižšie nasýtenie 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý len na Záhorí, kde sú najnižšie hodnoty 40-50 %, ale situácia je o niečo lepšia ako minulý týždeň.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň začínajúceho sucha v okolí Pezinka a Bratislavy. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na Záhorí. Okrem Záhoria a Bratislavy sa sucho nevyskytuje. V celom pôdnom profile je situácia podobná ako minulý týždeň. Mierne sucho je v okolí rieky Morava, čo však predstavuje ani nie 0,1 % celkovej plochy. Začínajúce sucho je okrem Záhoria aj v okolí Pezinka.

Deficit pôdnej vlahy je stále najvyšší na Záhorí, kde je to prevažne v intervale -40 až -20 mm, na malej ploche až do -60 mm. Slabý deficit (-5 až -20 mm) pozorujeme v okolí Bratislavy, Senca a Pezinka, ale už aj na Východoslovenskej nížine a v okolí Prešova. Najvyšší nadbytok vlahy v pôde je v okolí Popradu a v juhozápadnej časti stredného Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najvyššie úhrny zrážok počas predchádzajúceho týždňa sa vyskytli vo štvrtok a piatok. Ojedinele sa dosiahli aj rekordné vysoké dvojdňové úhrny zrážok. Najviac zrážok, viac ako 100 mm, spadlo v oblasti Nízkych Tatier, na severozápade to bolo za týždeň prevažne 70-80 mm. Najmenej zrážok bolo na juhu Zemplína, do 3 mm. Výpar dosiahol najvyššie hodnoty 5 mm v utorok. Ku koncu pracovného týždňa bolo takmer na celom Slovensku zamračené, a vtedy bol aj výpar najnižší. Najteplejšie bolo v utorok na juhozápade, do 24 °C. Najchladnejšie ráno bolo v pondelok, v dolinách do -6 °C. Neskôr, počas týždňa sa denné teploty znižovali, ale počas nocí bolo teplejšie. Najveternejší deň bol utorok, kedy v okolí Prešova bola priemerná rýchlosť vetra 8 m/s.