30. máj 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aj tento týždeň je celé územie Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na Záhorí a Zemplíne. Na Podunajskej nížine je nasýtenie najnižšie 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je na strednom Slovensku lokálne do -20 mm. Nadbytok vlahy je na väčšine územia. Najvyššie hodnoty sú +80 mm na juhozápade Slovenska a na Šariši.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v celom pôdnom profile (0-100 cm) lokálne najnižšie 30-40 % na Záhorí, v okolí Bratislavy a na Zemplíne. Nasýtenie pod hranicou 50 % je na približne 5 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve (0-40 cm) je nasýtenie 40-50 % len na krajnom juhozápade a ojedinele na Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % lokálne na Záhorí a Zemplíne. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 30-40 %, najmä v okolí Bratislavy a Senca.

Celé územie Slovenska je v obidvoch pôdnych profiloch a aj v celej vrstve pôdy (0-100 cm) bez rizika sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010).

Deficit pôdnej vlahy je len lokálne na strednom Slovensku najviac -20 mm. Na väčšine územia je nadbytok vlahy. Najvyššie hodnoty nadbytku sú +80 mm na juhozápadnom Slovensku a lokálne na Šariši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 24.5. do 30.5.2021 spadlo najviac zrážok 30-35 mm na Orave a Zamagurí. Najnižšie úhrny zrážok boli na juhovýchode Slovenska, lokálne len 0,5-1,5 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 26 °C na juhu Zemplína. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -1 °C na Orave a v Slovenskom raji. Najvyššiu sumu dosiahol výpar 28 mm na Zemplíne. V percentách normálu bol výpar od 70 % do 105 %.