30. október 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. Na juhozápadnom Slovensku je ojedinele začínajúce až výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine miestami 10-20 %, v hlbšej vrstve pôdy sú hodnoty nasýtenia ojedinele pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na Podunajskej nížine, Záhorí, Považí, Ponitrí a Above. Nadbytok vlahy je lokálne do +60 mm na Honte.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne v okolí Bratislavy v intervale 10-20 %, v západnej časti Podunajskej nížiny to je od 20 do 50 %. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie pod 10 % v okolí Bratislavy a na Žitnom ostrove. Na takmer celej Podunajskej nížine sú stále hodnoty nasýtenia od 10 do 20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na Podunajskej nížine, na východnom Slovensku sú najnižšie hodnoty 30-40 %.

Miera intenzity sucha v hlbšej vrstve pôdneho profilu (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až výrazného sucha na juhozápade Podunajskej nížiny. Na ostatnom území je to prevažne bez rizika sucha, alebo len ojedinele je začínajúce sucho. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho len na severe stredného Slovenska a krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve je výrazné sucho hlavne na Žitnom ostrove, v okolí Bratislavy a Pezinka a na Above.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -20 mm na Podunajskej nížine, Záhorí, Považí, Ponitrí, Above a Gemeri. Normálne podmienky sú na približne 1/3 územia. Nadbytok vlahy je najvyšší na juhu stredného Slovenska, lokálne až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 24.10. do 30.10.2022 spadlo najviac zrážok 20-30 mm na Honte, v okolí Levíc a Humenného. Najmenej zrážok spadlo na Kysuciach, lokálne len 1-2 mm. Po väčšinu týždňa prevládalo inverzné počasie s teplým a slnečným počasím na horách a hmlistým počasím na juhu Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 22 °C na Orave. Najnižšie klesla teplota na -2 °C v Slovenskom raji. Týždenná suma výparu bola najvyššia 5,7 mm v Poprade a okolí a najnižšia 3,7 mm na Dolnom Zemplíne.