30. september 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výnimočné až extrémne sucho stále monitorujeme na východe Slovenska. Výrazné sucho je na Turci a lokálne aj na Gemeri. Najnižšie nasýtenie je 10-20 % na juhu stredného a východného Slovenska, v povrchovej vrstve to je 20-30 % na juhovýchode. Deficit pôdnej vlahy je stále do -80 mm na východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie na juhovýchode v intervale 20-30 %. Na juhu stredného Slovenska sú najnižšie hodnoty 30-40 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý hlavne v južnej polovici Slovenska a na Turci. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú stále najnižšie hodnoty pod 10 % na Gemeri, v Slanských vrchoch a Zemplíne. Na Strednom Pohroní a Gemeri je nasýtenie 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie 10-20 % na Gemeri, Dolnom Zemplíne a v Slanských vrchoch. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na 44 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) je stále na úrovni extrémneho sucha lokálne v Slanských vrchoch. Výnimočné sucho je okrem Slanských vrchov aj na Zemplíne a lokálne už aj na Turci. V hlbšej vrstve je extrémne sucho najmä na východe a celkovo pokrýva takmer 3 % plochy. Lokálne je v tejto vrstve extrémne sucho aj na Turci a Gemeri. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Zemplíne a v Slanských vrchoch. Západ Slovenska je takmer celý bez rizika sucha a začínajúce sucho je len ojedinele na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší v intervale -60 až -80 mm na Zemplíne a v Slanských vrchoch. Deficit do -60 mm je aj na Gemeri a severozápade Slovenska. Deficit pozorujeme až na dvoch tretinách územia. Nadbytok vlahy je najvyšší už niekoľko týždňov na juhozápade, v okolí Trnavy a Hlohovca, a tiež v Podtatranskej kotline.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo tento týždeň na severe, v okolí Tatier, a to v intervale 25-35 mm. Najmenej zrážok bolo na Záhorí, kde boli lokality s úhrnom len 0,2 mm za celý týždeň. Po teplotnej stránke bol tento týždeň najskôr výrazne podpriemerný, neskôr sa na pár dní oteplilo a v závere týždňa opäť prešiel teplotne výrazný studený front. Najvyššia teplota bola v piatok 24,5 °C v okolí Levíc a najchladnejšie bolo v stredu a nedeľu, takmer -5 °C na Horehroní a v Slovenskom raji. Najvyššia rýchlosť vetra bola v pondelok. Na Podunajskej nížine bola v tento deň priemerná denná rýchlosť vetra miestami 7-8 m/s.