31.január 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 24.1. do 31.1.2016 nastalo zlepšenie vlahových podmienok. Najviac sa toto zlepšenie prejavilo na severozápadnom Slovensku pri intenzite sucha a na Podunajskej nížine pri relatívnom nasýtení pôdy vlahou. Na zlepšenie vlahových podmienok zareagovala najmä povrchová časť pôdy.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie stúpli na celom území. Situácia v povrchovej vrstve (0-40cm): Na Podunajskej nížine, Záhorskej nížine a miestami na východnom Slovensku je relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve 70-90 %. Na veľmi malom na severe Záhorskej nížiny a v okolí Prešova je relatívne najmenej 60 %. Situácia v hlbšej časti profilu (40-100 cm): Na takmer celom území je relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %. Najnižšie hodnoty 60 % sa nachádzajú na Záhorskej nížine a severovýchodne od Prešova. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa situácia v porovnaní s minulým týždňom zlepšila najmä na západnom Slovensku. Aj v tejto časti profilu platí že takmer celé územie má relatívne nasýtenie nad 90 %, a len malé územie na Záhorskej nížine a v okolí Prešova majú najnižšie relatívne nasýtenie 60 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa znížila najmä v povrchovej vrstve na severozápadnom Slovensku. V povrchovej vrstve (0-40 cm) je znížená úroveň vlahy (S0) na severozápadnom a severovýchodnom Slovensku, ostatné územie je bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu len malé územie na Považí má mierne až výrazné sucho, inde je len úroveň sucha S0, alebo sucho nie je. V celom pôdnom profile na severovýchodnom a severozápadnom Slovensku je intenzita sucha najviac S1, inde je len znížená úroveň vlahy (S0), prípadne sucho nie je.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni sa zrážky vyskytli vo všetkých dňoch. Najviac zrážkovým dňom bol pondelok 25.1., kedy boli najvyššie denné úhrny až 10 mm na Orave a v oblasti Bratislavy. Najvyššie týždenné úhrny boli najviac 20-25 mm. Najviac zrážok spadlo predovšetkým na juhozápadnom a severozápadnom Slovensku. Skupenstvo zrážok sa menilo počas týždňa. Najskôr v pondelok to boli zrážky na väčšine územia v podobe snehu, no neskôr, okrem vysokých horských polôh, boli zrážky už len dažďové alebo zmiešané. Najmenej zrážok spadlo na Spiši. Najvyššie teploty vzduchu boli vo štvrtok 28.1. až 15 °C na Záhorí. Najnižšie teploty vzduchu boli v pondelok 25.1. v Slovenskom Rudohorí do -12 °C. Najviac veterný deň bola sobota 30.1., kedy dosahovali priemerné rýchlosti vetra na východe hodnoty do 8 m/s.