31. júl 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Uplynulý týždeň bol na niektorých miestach až extrémne vlhký. Na krajnom východe tento záver neplatí. Intenzita sucha je tu stále na úrovni S1, inde je to bez náznaku sucha. Relatívne nasýtenie je stále najnižšie na Záhorí, v hlbšej časti profilu sú hodnoty okolo 10 %. Oveľa lepšie je na tom povrchová vrstva pôdy do 40 cm.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Záhorí a v okolí Humenného, do 20 %. Väčšina stredného a priľahlé časti západného a východného Slovenska majú relatívne nasýtenie viac ako 90 %. Na Podunajskej nížine je situácia priaznivá, v okolí Hurbanova to je viac ako 70 %. Na Východoslovenskej nížine sa to pohybuje v rozmedzí 40 až 60 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sú hodnoty relatívneho nasýtenia podstatne nižšie. Najmenej je to na Záhorí, do 10 %. Severná časť stredného Slovenska a Slovenské Rudohorie sú už úplne nasýtené. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je relatívne nasýtenie 20-30 % na Záhorí, na Východoslovenskej nížine sú najnižšie hodnoty 30 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha (len 0,3 % územia je na úrovni S0, v okolí Sniny). V hlbšej časti profilu je výnimočné až extrémne sucho ešte v okrese Sobrance. Výrazné sucho je len na 1 % celkovej plochy a zasahuje najmä krajný východ a Spiš. V celom pôdnom profile je situácia stabilizovaná. Začínajúce sucho je len na krajnom východe na ploche 1,6 %. V porovnaní s minulým týždňom sa situácia takmer nezmenila.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Uplynulý týždeň bol veľmi až extrémne vlhký. Na niektorých miestach spadlo za celý týždeň až 160 mm zrážok. Zrážky boli v podobe silných búrok a niekde boli denné úhrny (v rôznych dňoch) vyššie ako 100 mm. Najmenej zrážok sme zaznamenali len v okolí Stropkova a Humenného, kde to bolo na úrovni 3-4 mm. Najvyššie úhrny spadli na strednom Slovensku a na Hornej Orave, ale výrazne vysoké úhrny zrážok, do 100 mm, boli aj na juhozápadnom Slovensku, v okolí Komárna a Trnavy. Ďalšia vlna zrážok bola aj v nedeľu 31.7., avšak tieto zrážky sa započítajú až budúci týždeň, preto očakávame, že vlhkosť pôdy sa ešte viacej zvýši. Najvyššie teploty boli do 33 °C cez víkend. Nočné teploty boli vysoké. Najchladnejšie bolo v dolinách do 9 °C. Celý týždeň bol málo veterný. Najvyššie priemerné rýchlosti boli 10 m/s namerané na juhozápade v nedeľu 31.7. pri prechode výrazného studeného frontu. Z hľadiska slnečného svitu bol uplynulý týždeň podpriemerne slnečný, preto ani hodnoty výparu neboli vysoké, čo ešte viacej podporilo vlhké podmienky takmer na celom území.