31. október 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho zasahuje tento týždeň až 2 % celkovej plochy. Najviac postihnuté oblasti sú na juhovýchodnom Slovensku. Výrazné sucho sa rozšírilo lokálne na Orave, Záhorí a juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % lokálne na Dolnom Zemplíne. Na Podunajskej nížine, Záhorí a v oblasti Krupiny je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode až do -80 mm, v oblasti Krupiny je to najviac do -60 mm. Nadbytok vlahy do +40 mm je ešte v okolí Bardejova a Popradu.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je nižšie ako 10 % na Dolnom Zemplíne a lokálne aj na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je relatívne nasýtenie pod 10 % okrem spomínaných oblastí, aj v okolí Krupiny. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % len lokálne na Dolnom Zemplíne. Na Podunajskej nížine, Záhorí a v oblasti Krupiny je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhovýchodnom Slovensku. Extrémne sucho zasahuje 2 % územia. Najhoršia situácia je v oblasti Trebišova, Michaloviec a Vranova n. Topľou. Výrazné a lokálne až výnimočné sucho je na juhu Podunajskej nížiny, v okolí Senice a Krupiny, a tiež na Orave. V povrchovej vrstve je situácia o čosi horšia. Mierne sucho sa rozširuje najmä na západe a severe územia. V hlbšej vrstve je ešte situácia pomerne priaznivá. Na juhovýchode je len lokálne výrazné až výnimočné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 mm na juhovýchode Slovenska. Deficit do -60 mm je aj v okolí Krupiny. Deficit vlahy sa vyskytuje na ¾ územia. Nadbytok vlahy je lokálne v okolí Popradu a Bardejova najviac +40 mm. Normálne podmienky sú na približne 15 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 25.10. do 31.10.2021 sa zrážky na veľkej časti územia nevyskytli. Len ojedinele boli zrážky usadené v súčte do 1 mm. Počasie bolo prevažne slnečné s chladnými ránami a teplými dňami. Veľké amplitúdy teploty vzduchu boli najmä v kotlinách na Spiši a Horehroní. Najvyššia teplota vzduchu bola 19 °C. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -7 °C. Týždenná suma výparu bola najvyššia 13-14 mm v Piešťanoch a Mochovciach. V percentách normálu bol výpar od 90 % na juhu východného Slovenska do 200 % v Piešťanoch a Mochovciach.