4. apríl 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce sucho na 9 % a mierne sucho na 1 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve sa už objavilo lokálne na strednom a západnom Slovensku aj výrazné sucho. Najhoršia situácia je na Záhorí, v južnej časti Malých Karpát a na Pohroní. Relatívne nasýtenie kleslo ojedinele na Záhorí v celom pôdnom profile na hodnoty 30-40 %. V povrchovej vrstve je nasýtenie na Záhorí najnižšie 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na strednom a západnom Slovensku ojedinele až -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) kleslo na Záhorí na 10-20 %. Na Podunajskej nížine je zatiaľ najnižšie nasýtenie v intervale hodnôt 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ojedinele na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie nasýtenie 50-60 %. Na strednom a východnom Slovensku sú hodnoty stále vyššie ako 70 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na Záhorí 30-40 %. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty ojedinele 50-60 %. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Začínajúce sucho zasahuje 9 % územia a mierne sucho približne 1 %. V povrchovej vrstve sa lokálne na Pohroní, Záhorí a v Malých Karpatoch objavilo aj výrazné sucho. V hlbšej vrstve je situácia lepšia a začínajúce až mierne sucho je len ojedinele na strednom a západnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 mm na strednom a západnom Slovensku. Deficitom vlahy je zasiahnutých približne 35 % územia. V povrchovej vrstve je deficit do -20 mm na celom západnom Slovensku, na približne polovici územia stredného Slovenska a ojedinele je aj na juhu východného Slovenska. V hlbšej vrstve stále prevažujú normálne podmienky, aj keď aj v tejto časti pôdy sa už objavil ojedinele deficit do -20 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 mm v okolí Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 29.3. do 4.4.2021 spadlo najviac zrážok na východnom Slovensku. Lokálne boli úhrny zrážok až 30 mm. Počas prechodu studeného frontu sa vo štvrtok vyskytli ojedinele aj búrky. Bez zrážok bolo na Hornej Nitre a v niektorých lokalitách na juhu stredného a západného Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 26 °C vo štvrtok 1.4. na krajnom juhozápade. Najnižšie klesla teplota na -6,5 °C na Liptove a Horehroní. Týždenná suma výparu bola najvyššia 21 mm v okolí Nitry a Komárna. V percentách normálu bol výpar od 90 % do 135 % normálu.