4. august 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s prechádzajúcim týždňom opäť čiastočne zlepšila. Na Orave však je v hlbšej vrstve ešte stále extrémne sucho. Výrazné až výnimočné sucho je lokálne aj na západnom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo najmä v povrchovej vrstve. Deficit pôdnej vlahy je lokálne až do -100 mm na Orave a krajnom východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Považí v intervale 10-20 %. Na východe je nasýtenie najmenej 20-30 % v oblasti Vihorlatu a Polonín. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia podstatne nezmenila. Nasýtenie pod 10 % je ojedinele na západnom a strednom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie najnižšie v intervale 10-20 % ojedinele na západnom Slovensku a lokálne aj na krajnom východe. Nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti je na 54 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha už len ojedinele na Orave. Výrazné až výnimočné sucho je ojedinele v oblasti Bielych Karpát, Považia, Strážovských vrchov, Turca, a na krajnom východe. V povrchovej vrstve je len lokálne mierne sucho. Na väčšine územia je to bez rizika sucha. Vážna situácia je stále v hlbšej vrstve. Extrémne sucho je miestami najmä v severnej polovici územia na strednom, západnom Slovensku a krajnom východe. Extrémne sucho zasahuje v hlbšej vrstve 6 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm lokálne na Orave a v oblasti Vihorlatu. Deficit vlahy do -80 mm je na takmer 3 % územia. V povrchovej vrstve je situácia už priaznivá, ale deficit je výrazný najmä v hlbšej vrstve pôdy. V hlbšej vrstve je deficit najviac -60 mm. Nadbytok vlahy je lokálne na Záhorí a južnom Honte až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli úhrny zrážok opäť kvôli búrkovej činnosti rôznorodé. Na strednom Slovensku, v oblasti Gemera, spadlo za týždeň až 75 mm. Na Turci to bolo lokálne až 50 mm. Najmenej zrážok spadlo na krajnom východe. V oblasti Polonín a lokálne aj na Dolnom Zemplíne sa zrážky uplynulý týždeň nevyskytli. Najvyššia teplota bola 33,5 °C na východnom Slovensku. Najnižšie klesla teplota na 6 °C na Horehroní a v Slovenskom raji. Najvyšší výpar bol 33 mm v Bratislave a Hurbanove. Výpar bol zväčša v intervale 80 až 120 % normálu 1981-2010.