4. september 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na východnom Slovensku sa stále nachádza výrazné až extrémne sucho. Najhoršia situácia je na Zemplíne, Above, Spiši a Šariši. Extrémne sucho zasahuje celkovo až 14 % územia. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na juhovýchode Slovenska a lokálne aj na Žitnom ostrove. V hlbšej vrstve pôdy je nasýtenie pod hranicou 10 % stále na približne polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a pod Tatrami od -80 do -100 mm. Nadbytok vlahy pozorujeme len na západnom Slovensku, lokálne až do +40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na juhovýchode Slovenska a lokálne na Podunajskej nížine. Na strednom Slovensku je nasýtenie väčšinou od 50 do 80 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie pod 10 % na približne polovici územia, pričom sa jedná o juhovýchodné Slovensko, južnú časť stredného Slovenska a Podunajskú nížinu. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na Zemplíne, Above, Gemeri a lokálne aj na Podunajskej nížine. Pod hranicou 50 % (bod zníženej dostupnosti) je nasýtenie na približne 80 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na Zemplíne, Above, Spiši, Gemeri a Šariši. Extrémne sucho zasahuje približne 14 % územia. Na strednom a juhozápadnom Slovensku je len lokálne výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na krajnom východe a Above. Západné a stredné Slovensko sú väčšinou bez rizika sucha. V hlbšej vrstve sa situácia zlepšuje len pomaly. Extrémne sucho stále pretrváva na väčšine východného Slovenska, vo východnej časti stredného Slovenska, a tiež ojedinele na Podunajskej nížine. V tejto časti pôdy je extrémne sucho na približne 1/3 územia.

Deficit pôdnej vlahy je najviac v intervale -80 až -100 mm na krajnom východe a pod Tatrami. Deficit vlahy do -60 mm je na veľkej časti východného Slovenska, v Slovenskom rudohorí, v okolí Žiliny a na Kysuciach a Orave. Na juhozápadnom Slovensku je deficit najviac -40 mm a nadbytok vlahy je na Záhorí a v okolí Zlatých Moraviec najviac do +40 mm. Normálne podmienky sú na 14 % územia Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 29.8. do 4.9.2022 spadlo najviac 20 mm lokálne na Podpoľaní a Gemeri a do 10 mm napršalo na krajnom západe a v okolí Tatier. Bez zrážok bolo na väčšine južnej časti stredného a východného Slovenska. Najvyššia teplota bola 30 °C v pondelok na Honte. Počas týždňa sa ochladilo a v závere týždňa boli najvyššie teploty na juhu 25-26 °C. Najnižšia teplota bola 1°C na Zamagurí, Spiši a Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Košiciach, až okolo 32 mm. Najnižší výpar bol v Podolínci a Bardejove, okolo 17 mm. V percentách normálu bol výpar od 95 % v Poprade a Gánovciach do 150 % v Košiciach.