5. apríl 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Uplynulý týždeň sa situácia opäť zhoršila. Výrazné sucho sa rozšírilo najmä v severnej polovici územia, a tiež aj na juhozápadnom Slovensku. Výnimočné sucho je lokálne na juhozápade, Považí, Orave a na Zamagurí. Relatívne nasýtenie výrazne pokleslo najmä v povrchovej vrstve. Najnižšie hodnoty sú už na juhozápade v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy monitorujeme už na celom území a jeho hodnoty sú zväčša v intervale -5 až -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na približne 1/4 územia už pod hranicou 50 %. Najnižšie nasýtenie je na juhozápade, a to v intervale 10-20 % na podhorí Malých Karpát. V Turčianskej kotline, na Považí a Above je nasýtenie najnižšie v intervale 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále situácia priaznivá a nasýtenie je na väčšine Slovenska nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na veľkej časti územia v intervale 70-90 %, lokálne sú hodnoty nasýtenia na Spiši, Záhorí a Turci v intervale 30-40 %, pod 50 % je nasýtenie zatiaľ len na 1,5 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného a výnimočného sucha na juhozápadnom Slovensku, a tiež v severnej časti západého, stredného a východného Slovenska. Suchom je zasiahnutých už viac ako 2/3 územia, pričom výrazné až výnimočné pôdne sucho je na približne 20 % územia. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Sucho sa však v povrchovej vrstve vyskytuje, až na malé územia, takmer na celom Slovensku. V hlbšej vrstve je tiež výrazné až výnimočné sucho na juhozápade a v severnej časti západného, stredného a aj východného Slovenska. V tomto prípade je však výrazným až výnimočným suchom zasiahnutých približne 10 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je na väčšine Slovenska v intervale -5 až -40 mm. Na Záhorí je deficit lokálne až do -60 mm. Deficit vlahy sa prejavuje najmä v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve stále prevažujú normálne podmienky a deficit je ojedinele do -20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli len ojedinele zrážky do 1 mm. Na väčšine Slovenska bolo bez zrážok. Po väčšinu týždňa bolo naše územie v chladnom vzduchu, pričom najnižšie teplota klesla na -13 °C v oblasti Slovenského raja. Na konci týždňa sa mierne oteplilo a na juhu bolo najviac 18 °C. Najvyšší výpar bol 22 mm v Košickej kotline a 21 mm v okolí Levíc.