5. január 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na väčšine Slovenska je to stále bez rizika sucha. Mierne sucho je v oblasti Turca a Veľkej Fatry. V hlbšej vrstve len ojedinele je na strednom Slovensku výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, na juhozápade od 70 do 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy je na viac ako 1/3 územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je už na väčšine Slovenska nasýtenie 70-90 %. V severnej časti Slovenska je nasýtenie stále miestami nad 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie nad 90 % na takmer celom území, okrem krajného juhozápadu, kde je nasýtenie 70-90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie takmer na celom území nad 90 %, len na 7 % plochy je nasýtenie 70-90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho sucha v oblasti Veľkej Fatry, Turčianskej kotliny a Starohorských vrchov. Začínajúce sucho je ojedinele najmä na strednom a západnom Slovensku. V hlbšej vrstve je výrazné sucho taktiež najmä v oblasti Turca a Veľkej Fatry. Na východnom a západnom Slovensku sa sucho vyskytuje len veľmi lokálne. Približne 93 % územia je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je v celom profile do -20 mm najmä na strednom Slovensku, na približne polovici územia sú normálne podmienky. V povrchovej vrstve a v hlbšej časti profilu sú normálne podmienky na väčšine Slovenska. Nadbytok vlahy je najvyšší v Prešova a Popradu, a to najviac +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok na severozápade do 25 mm, v oblasti tatier do bolo až do 30 mm. Zrážky sa nevyskytli najmä v Juhoslovenskej kotline a na južnom Gemeri. Najvyššia teplota bola 8 °C a najnižšia -15 °C.