5. júl 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

V povrchovej vrstve naďalej sucho nepozorujeme. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho najmä na Podunajskej nížine a Ponitrí. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 10-20 % a to lokálne na podhorí Malých Karpát. V celom profile sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -40 mm, na Podunajskej nížine, Ponitrí a Šariši miestami do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % lokálne na podhorí Malých Karpát. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie v okolí Hurbanova lokálne 20-30 %, inde najmenej 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % lokálne vo východnej časti Podunajskej nížiny. Na ostatných miestach západného Slovenska je nasýtenie najmenej 30-40 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na juhozápade lokálne 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 16 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve sucho stále nepozorujeme. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho miestami na Podunajskej nížine, Považí a Ponitrí. Začínajúce sucho je v tejto vrstve na 1/10 územia.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne najviac -40 mm (okolie Brezna a Bánoviec). Deficit do -20 mm je hlavne na Podunajskej nížine, Ponitrí, Pohroní a Šariši. V povrchovej vrstve sú prevažne normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy do +20 mm. V hlbšej vrstve je deficit do -20 mm až na takmer 1/3 územia. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na juhovýchode.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli týždenné úhrny zrážok od 4-5 mm na krajnom juhozápade a juhu Gemera do 70-75 mm v oblasti Krupinskej planiny, na Spiši a Zamagurí. Najvyššia teplota vzduchu bola 33,5 °C v stredu na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie teplota klesla na 7 °C na Orave. Týždenný výpar bol najvyšší 40 mm na juhu Podunajskej nížiny. V percentách normálu bol výpar od 95 % do 125 %.