6. august 2017

 V uplynulom týždni došlo k výraznejšiemu zhoršeniu situácie. V hornej vrstve síce zaznamenávame len začínajúce sucho, avšak vážnejšia situácia je hlbšej vrstve pôdy, kde zaznamenávame výrazné až výnimočné, ojedinele až extrémne sucho v rôznych oblastiach Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje hodnoty 10 - 20 % v oblasti Slovenského krasu, Strážovských vrchov, okolia Piešťan a podhorí Malých Karpát na ich západnej strane. Väčšina Záhoria, Podunajskej nížiny a Juhoslovenskej kotliny je na tom o niečo lepšie a hodnoty relatívneho nasýtenia sa pohybujú v intervale 20 – 30 %. Nad 50 % sú hodnoty len na severe stredného a čiastočne východného Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na väčšine Záhoria a v oblasti Strážovských vrchov, ale ojedinele aj v iných pohoriach západného a stredného Slovenska. Na Podunajskej nížine je nasýtenie v intervale 30 - 50 %. K zhoršeniu došlo na juhovýchode Slovenska, kde je relatívne nasýtenie pôdy pod 50 % v oboch vrstvách pôdneho profilu. V celom pôdnom profile Slovenska (0-100 cm) je na Záhorí nasýtenie 20 - 40 %. Podobná situácia je v oblasti Strážovských vrchov, Banskej Bystrice a Slovenského krasu. Väčšina Podunajskej nížiny je v intervale 30 - 40 %. Hodnoty pod bodom zníženej dostupnosti sa vyskytujú na približne 80 % územia. Priaznivá situácia je len na severnom a čiastočne východnom Slovensku.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni začínajúceho sucha na veľkej časti Slovenska. Mierne sucho sa čiastočne vyskytuje na Gemeri a Slovenskom Rudohorí. V hlbšej vrstve je situácia podstatne horšia a výrazne sa zhoršila v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Výrazné až extrémne sucho je na Záhorí, Považí, hornom Ponitrí, v okolí Žiliny, na Gemeri a na Spiši. V celom pôdnom profile sa situácia na celom Slovensku zhoršila. Výnimočné až výrazné sucho je na Podpoľaní, Gemeri, Považí, Záhorí a na Spiši. Výrazné sucho zasahuje aj Ponitrie, Turiec a oblasť pohoria Tribeč.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -40 až -60 mm je na mnohých miestach stredného Slovenska a v západnej časti východného Slovenska. Na strednom Slovensku sú ojedinele hodnoty až do -80 mm. V povrchovej vrstve je situácia o niečo lepšia ako v hlbšej vrstve.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Uplynulý týždeň mal mimoriadne teplý charakter. Vysoké teploty vzduchu, dlhé trvanie slnečného svitu a relatívne nízka relatívna vlhkosť vzduchu spôsobovali vysoké hodnoty výparu. Ten svoje maximum dosiahol v utorok 1. augusta, ktorý na to mal predpoklady okrem už uvedených aj v dôsledku vyššej rýchlosti vetra, ktorá pôsobila ešte vysušujúcejšie. Najvyšší výpar sme zaznamenali na západe Slovenska (viac ako 7 mm/deň), pričom maximum dosiahla stanica Kuchyňa (8,5 mm/deň). Podobne to dopadlo aj pri týždennej sume výparu, ktorá na západe dosiahla 40 mm/týždeň a viac. Zároveň, práve západ Slovenska zaznamenal najnižšie úhrny zrážok, ktoré sa pohybovali zväčša do 10 mm. V dôsledku intenzívnych zrážok napadlo na juhovýchode krajiny lokálne až okolo 60 mm. Jediným dňom so zrážkami bola pritom nedeľa.