6. február 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je výrazné sucho rozšírené na 3,2 % územia Slovenska. Najhoršia situácia je na juhu Podunajskej nížiny, Honte, v oblasti Krupiny a Žiaru nad Hronom. Relatívne nasýtenie je v okolí Komárna a Hurbanova na úrovni 20-30 %. V hlbšej vrstve je ešte stále lokálne nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy v intervale -40 až -60 mm je na približne 1/10 územia. Najvyšší deficit pôdnej vlahy je na juhu Podunajskej nížiny, Pohroní, Honte a Above.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne najnižšie v intervale 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny, v okolí Komárna a Hurbanova. Na väčšine územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú lokálne hodnoty nasýtenia v okolí Bratislavy a Komárna v intervale 10-20 %. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie v intervale 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v oblasti Komárna a Hurbanova. Hodnoty nasýtenia pod hranicou 50 % sú približne na 15 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha na Podunajskej nížine, Honte, Krupinskej planine a v Žiarskej kotline. Celkovo výrazné sucho zasahuje 3,2 % územia. V povrchovej vrstve pôdy sa začínajúce a lokálne až výrazné sucho nachádza miestami v južnej polovici Slovenska a na krajnom západe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho na juhozápade stredného Slovenska a v okolí Komárna.

Deficit pôdnej vlahy v intervale -40 až -60 mm je na juhu Podunajskej nížiny, Honte, Pohroní a lokálne aj na Above, pričom tieto oblasti predstavujú približne 10 % územia Slovenska. Normálne podmienky sú na približne 47 % územia. Nadbytok vlahy do +40 mm je stále ojedinele na severovýchode, v okolí Bardejova a na Spiši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 31.1. do 6.2.2022 spadlo najviac zrážok 50-70 mm na Orave, Kysuciach, v okolí Tatier a tiež aj v Nízkych Tatrách a Starohorských vrchoch. Najmenej zrážok spadlo na Gemeri a Novohrade, lokálne to bolo len menej ako 1 mm. Počas týždňa prevládalo premenlivé a veterné počasie, pričom sa rýchlo striedali viaceré teplejšie a chladnejšie vzduchové hmoty. Najvyššia teplota vzduchu bola 10 °C na Gemeri a Záhorí. Najnižšie klesla teplota na -13 °C v Slovenskom raji. Týždenná suma výparu bola najvyššia 8-9 mm v Bratislave a na Záhorí a najnižšia 1,4 mm v Oravskej Lesnej.