6. január 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na východe a lokálne aj na strednom Slovensku je výrazné až výnimočné sucho. Najhoršia situácia je v okolí Prešova a Košíc. Relatívne nasýtenie je na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je na východe do -60 mm, nadbytok vlahy je najmä na juhozápade a severovýchode Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je takmer na celom území Slovenska už nad 50 %, len na Spiši ojedinele 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie ojedinele na východe 30-40 %, podobná situácia je na západe Záhorskej nížiny. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-50 % lokálne v okolí Prešova. Takmer na celom západnom a strednom Slovensku je nasýtenie nad 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha v okolí Prešova a Košíc. Výrazné sucho je lokálne aj na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, len ojedinele je na východe začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho na východe, a tiež v Turčianskej kotline a na Považí. Výnimočné sucho v hlbšej vrstve zasahuje 1,7 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm v oblasti Slanských a Volovských vrchov a na Zemplíne. Deficit sa vyskytuje najmä v južnej polovici Slovenska. Nadbytok vlahy je do +40 mm na juhozápade a krajnom severovýchode. Deficit sa stále prejavuje výraznejšie v hlbšej vrstve

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo tento týždeň na Orave. Ojedinele boli týždenné úhrny až 90 mm. Najsuchšie bolo v južnej polovici stredného Slovenska. Na Gemeri spadlo ojedinele do 2 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola na začiatku týždňa, kedy na juhu bolo až +8 °C. Počas týždňa sa ochladilo a v piatok ráno bolo v dolinách na strednom Slovensku až -16,5 °C. Cez víkend nasnežilo najmä na Orave, v okolí Tatier a v oblasti Malých Karpát. Najvyšší týždenný výpar bol v okolí Nitry do 6 mm.